Visa định cư Úc theo diện cha mẹ - visa 143 / 173

Visa diện cha mẹ cho phép cha mẹ của công dân hoặc thường trú nhân Úc đoàn tụ với con cái đang sống ở Úc.

- Visa 143: là visa thường trú
- Visa 173: là visa tạm trú 2 năm và sau đó chuyển sang thường trú 143. Xin visa 173 trước rồi chuyển sang 143 cho phép bạn trải chi phí visa của bạn trong một số năm.


Điều kiện cơ bản:

 + Người bảo lãnh là thường trú dân hoặc quốc tịch Úc. Nếu là thường trú dân thì thời gian đã sinh sống tại Úc phải là ít nhất 2 năm 

 + Đương đơn là cha/mẹ của người bảo lãnh

 + Người bảo lãnh phải là 18 tuổi trở lên. Nếu người bảo lãnh dưới 18 tuổi, thì người thân hoặc người giám hộ của người bảo lãnh có thể bảo lãnh bạn

 + Số con của đuơng đơn ở Úc phải bằng hoặc nhiều hơn số con của các nước khác cộng lại. Vd: đương đơn có 4 người con, 2 người ở Việt Nam, 2 người kia là thường trú nhân hoặc mang quốc tịch Úc. Như vậy đương đơn hội đủ điều kiện. Nhưng cũng như trường hợp trên, nếu đương đơn có thêm một người con ở Mỹ thì quý vị không hội đủ điều kiện vì số người con thường trú ở Úc là 2 nhưng ở các nước khác cộng lại là 3 trong đó Việt Nam có 2 người.

Lưu Ý: Cũng như trường hợp có 5 người con, 2 người ở Úc (thường trú nhân hoặc quốc tịch). 3 người con còn lại ở 03 nước khác nhau. Trường hợp này là hợp lệ.

Bạn có thể không được xin visa nay nếu bạn đã từng bị hủy hoặc từ chối visa khi bạn đang trong nước Úc

Ngoài ra, đương đơn cũng cần phải thỏa mãn một số yêu cầu khác như sức khỏe và lý lịch tư pháp trước khi được cấp visa.

Sau khi được chấp thuận, đương đơn và vợ/chồng cùng những người con phụ thuộc cấp Visa thường trú vĩnh viễn.

Người con phụ thuộc là những người con/con riêng:

  • dưới 18 tuổi độc thân hoặc

  • trên 18 nhưng dưới 23 tuổi độc thân và lệ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ hoặc

  • Nếu trên 23 tuổi, thì phải chứng minh là người này không thể kiếm sống để hỗ trợ bản thân do hạn chế về thể chất hoặc nhận thức và phụ thuộc vào cha mẹ hoàn toàn (Lưu ý: vẫn cần đáp ứng yêu cầu sức khỏe của Úc)

Là thường trú nhân, quý vị có quyền sống, làm việc và học tập ở Úc vô thời hạn.

Quý vị được hưởng những phúc lợi về y tế Medicare (ngay lập tức), an sinh xã hội (phải chờ một thời gian), nhập quốc tịch Úc (phải hội đủ một số điều kiện về thời gian thường trú), bảo lãnh thân nhân theo diện định cư (phải chờ một thời gian).

Diện Visa cha mẹ - có đóng phí 173 thì được cấp visa tạm thời 2 năm. Nhưng dù là visa tạm thời, quý vị cũng được quyền học tập và làm việc ở Úc cũng như hưởng những phúc lợi về Y tế ngay lập tức. 

Lưu Ý: Bạn không được gia hạn hoặc xin lại visa 173

Lệ phí chính phủ (visa 143):

Khi Nộp Hồ Sơ Đương đơn chính $3,855AUD
Người cùng trong hồ sơ 18 tuổi hoặc hơn $1,300AUD
Người phụ thuộc dưới 18 tuổi $650AUD
Trước Khi Cấp Visa Đương Đơn $43,600AUD
Người cùng trong hồ sơ 18 tuổi hoặc hơn  $43,600AUD
Người phụ thuộc dưới 18 tuổi (tại thời điểm nộp đơn) $2,095AUD

 Lệ phí chính phủ (visa 173):

Khi Nộp Hồ Sơ Đương đơn chính $2,595AUD
Người cùng trong hồ sơ 18 tuổi hoặc hơn $1,300AUD
Người phụ thuộc dưới 18 tuổi $650AUD
Trước Khi Cấp Visa 173 Đương Đơn $29,130AUD
Người cùng trong hồ sơ 18 tuổi hoặc hơn  $29,130AUD
Người phụ thuộc dưới 18 tuổi (tại thời điểm nộp đơn) $2,095AUD
Khi Nộp Hồ Sơ Từ 173 chuyển sang 143 Đương Đơn $340AUD
Người cùng trong hồ sơ 18 tuổi hoặc hơn  $170AUD
Người phụ thuộc dưới 18 tuổi  $85AUD
Trước Khi Cấp Visa 143 Đương Đơn $19,420AUD
Người cùng trong hồ sơ 18 tuổi hoặc hơn  $19,420AUD
Người phụ thuộc dưới 18 tuổi (tại thời điểm nộp đơn xin visa 173) $0AUD

Visa 173, nếu người bảo lãnh qua đời, bạn vẫn có thể chuyển sang visa 143 với điều kiện như sau:

  • Bạn vẫn đang giữ visa 173 còn hiệu lưc hoặc

  • Visa 173 của bạn đã hết hạn 28 ngày ngay trước khi bạn nộp đơn xin visa 143, người bảo lãnh qua đời khi bạn còn giữ visa 173 và hiện giờ bạn đang giữ visa 600 được cấp bởi sự can thiệp của bộ trưởng

Thời gian xét duyệt 143: 49 - 55 tháng (cập nhật 18/07/2018)

Thời gian xét duyệt 173: Không có thông tin vì lượng hồ sơ thấp (cập nhật 18/07/2018) 

Những dữ kiện trong trang mạng này chỉ là những thông tin tổng quát. Luật pháp được thay đổi thường xuyên và mỗi trường hợp cá nhân đều khác nhau. Vì vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu quý vị dùng những dữ kiện của chúng tôi mà tự túc làm giấy tờ.

Xin hãy liên lạc với văn phòng chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

Share In
Các tin liên quan