Visa định cư Úc theo diện cha mẹ bảo lãnh con (diện 101)

Loại visa này dành cho đương đơn dưới 25 tuổi là con ruột, con nuôi hoặc con ghẻ của công dân Úc hoặc thường trú dân Úc.


Điều kiện cơ bản:

- Đương đơn là con ruột, con nuôi hoặc con ghẻ của công dân Úc hoặc thường trú dân Úc.

+ Nếu đương đơn là con ghẻ của người bảo lãnh mà muốn đi theo diện này thì đương đơn phải dưới 18 tuổi và người bảo lãnh (cha/mẹ ghẻ) không còn sống chung với cha/mẹ ruột hoặc cha/mẹ nuôi của đương đơn nhưng người bảo lãnh trên pháp lý phải chăm sóc đương đơn.

+ Nếu đương đơn là con nuôi của người bảo lãnh mà muốn đi theo diện này thì việc nhận làm con nuôi phải truớc việc người bảo lãnh trở thành thường trú nhân Úc.

- Đương đơn bắt buộc phải độc thân  dưới 25 tuổi. Nếu đương đơn trên 18 tuổi thì người bảo lãnh phải là người nương tựa chính về mặt tài chánh của đương đơn ít nhất 12 tháng đương đơn phải là còn là học sinh hoặc đương đơn bị tàn tật mất khả năng làm việc.

- Ngoài ra, đương đơn cũng cần phải thỏa mãn một số yêu cầu khác như sức khỏe và lý lịch tư pháp trước khi được cấp visa.

Sau khi được chấp thuận, đương đơn được cấp Visa thường trú vĩnh viễn.

Là thường trú nhân, quý vị có quyền sống, làm việc và học tập ở Úc vô thời hạn.

Quý vị được hưởng những phúc lợi về y tế Medicare (ngay lập tức), an sinh xã hội (phải chờ một thời gian), nhập quốc tịch Úc (phải hội đủ một số điều kiện về thời gian thường trú).

Visa này sẽ không được cấp nếu nó chống lại lợi ích tốt nhất của trẻ em dưới 18 tuổi

Thời gian xét duyệt: 12 - 17 tháng (cập nhật 18/07/2018)

Những dữ kiện trong trang mạng này chỉ là những thông tin tổng quát. Luật pháp được thay đổi thường xuyên và mỗi trường hợp cá nhân đều khác nhau. Vì vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu quý vị dùng những dữ kiện của chúng tôi mà tự túc làm giấy tờ.

Xin hãy liên lạc với văn phòng chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

 

Share In
Các tin liên quan