Visa định cư Úc theo diện con nuôi (diện 101)

Loại visa này dành cho đương đơn dưới 18 tuổi là con nuôi của công dân Úc hoặc thường trú nhân Úc đã có giấy tờ nhận con nuôi hoặc trong giai đoạn tiến hành hồ sơ nhận con nuôi.


 

Điều kiện cơ bản:

- Nếu người bảo lãnh sinh sống ở Úc thì phải được sự can thiệp của chính quyền nhận con nuôi Úc với chính quyền nhận con nuôi Việt Nam; hoặc

- Việc nhận con nuôi phải phát sinh trước khi người bào lãnh trở thành công nhân Úc và thường trú nhân Úc

- Người bảo lãnh đã tạm trú ở Việt Nam trên 12 tháng trước khi nộp đơn và sự tạm trú này không chỉ vì mục đích nhận con nuôi.

- Người bảo lãnh được ban phát có tất cả những quyền như cha mẹ ruột.

- Khác với các loại visa khác, đương đơn bắt buộc phải dưới 18 tuổi trong thời điểm visa được cấp.

- Đương đơn phải độc thân

- Ngoài ra, đương đơn cũng cần phải thỏa mãn một số yêu cầu khác như sức khỏe và lý lịch tư pháp trước khi được cấp visa.

Sau khi được chấp thuận, đương đơn được cấp Visa thường trú vĩnh viễn.

Là thường trú nhân, quý vị có quyền sống, làm việc và học tập ở Úc vô thời hạn.

Quý vị được hưởng những phúc lợi về y tế medicare (ngay lập tức), an sinh xã hội (phải chờ một thời gian), nhập quốc tịch Úc (phải hội đủ một số điều kiện về thời gian thường trú).

 

Những dữ kiện trong trang mạng này chỉ là những thông tin tổng quát. Luật pháp được thay đổi thường xuyên và mỗi trường hợp cá nhân đều khác nhau. Vì vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu quý vị dùng những dữ kiện của chúng tôi mà tự túc làm giấy tờ.

Xin hãy liên lạc với văn phòng chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

Share In
Các tin liên quan