Visa định cư Úc theo diện hôn nhân visa 309/100

Loại visa này dành cho đương đơn là người sống chung hoặc vợ/chồng của công dân Úc hoặc thường trú nhân Úc sinh song vĩnh viễn tại Úc.

Visa tạm thời (subclass 309) được cấp trước và cho phép bạn ở lại Úc trong khi visa thường trú (subclass 100) được xử lý.


Yêu cầu cơ bản:

Đương đơn phải chứng minh được:

 + Đã kết hôn với người bảo lãnh; hoặc

 + Đã sống chung với người bảo lãnh ít nhất 12 tháng trước khi nộp đơn

Thời gian xét duyệt: 21 - 26 tháng (cập nhật vào ngày 18-07-2018) 

Nếu bạn chưng minh được quan hệ sống chung vợ/chồng của bạn đã trải qua một thời gian dài thì bạn có thể được cấp visa 100 ngây sau khi bạn được cấp visa 309.

Đương đơn cũng cần phải thỏa mãn một số yêu cầu khác như sức khỏe và lý lịch tư pháp trước khi được cấp visa.

Bộ đơn sẽ không hợp lệ nếu:

+ Người bảo lãnh đã từng bảo lãnh qua 2 lần theo diện vợ/chồng hoặc hôn thê

+ Trong 5 năm qua, người bảo lãnh đã từng bảo lãnh diện hôn nhân hoặc hôn thê

+ Trong 5 năm qua, người bảo lãnh được bảo lãnh sang Úc dưới diện vợ/chồng hoặc hôn thê

Ngoại trừ:

+ Vợ/chồng trước của người bảo lãnh đã chết hoặc bỏ người bảo lãnh để rơi những đứa con cho người bảo lãnh

+ Người bảo lãnh và đương đơn có con chung

+ Bạn chứng minh được quan hệ vợ/chồng của bạn và người bảo lãnh đã trải qua hơn 2 năm

 Những dữ kiện trong trang mạng này chỉ là những thông tin tổng quát. Luật pháp được thay đổi thường xuyên và mỗi trường hợp cá nhân đều khác nhau. Vì vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu quý vị dùng những dữ kiện của chúng tôi mà tự túc làm giấy tờ.

Xin hãy liên lạc với văn phòng chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

Share In
Các tin liên quan