Điều Kiện Học Vấn Cho Việc Xin Visa Du Học Đài LoanHọc Tiếng Hoa

 • Tốt nghiệp đại học hoặc đang theo học.
 • Với những trường hợp tốt nghiệp PTTH hoặc cao đẳng phải có thành tích học tập trung bình các môn học mỗi năm đạt từ 6.0 điểm trở lên.
 • Chứng chỉ trình độ tiếng Trung (hoặc tiếng Anh) cơ bản (bao gồm chứng chỉ tiếng Trung do trung tâm tư vấn giáo dục Đài Loan cấp , chứng nhận trình độ tiếng Trung TOCFL do Bộ giáo dục Đài Loan cấp, hoặc Chứng chỉ tiếng hoa do Trường Đại học Khoa học Xã Hội và nhân văn TP. HCM cấp, hoặc Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM cấp, chứng chỉ Anh ngữ quốc tế khác như TOEFL, TOEIC hoặc IELTS).

Học Đại Học và Sau Đại Học

 • Đối tượng xin lấy học vị từ Đại học trở lên phải cung cấp chứng nhận trình độ tiếng trung TOCFL cấp độ 2 trở lên. 
 • Đối tượng theo học đại học, với chương trình học tiếng hoa ở năm đầu tiên, phải cung cấp chứng nhận trình độ tiếng trung TOCFL cấp độ 1 trở lên.
 • Trình độ tiếng Anh
  • TOEFL: 385 điểm trở lên (TOEFL-iBT: 26 điểm trở lên) hoặc
  • IELTS: 3.0 điểm trở lên hoặc
  • TOEIC: 375 điểm trở lên.
Share In
Các tin liên quan