Dayeh University 大葉大學

Trường được thành lập năm 1990, là một trường đại học công nghiệp theo phong cách Đức. Lấy việc coi trọng cả “lý luận và thực tiễn”, “khoa học và nhân học” làm nền tảng, thông qua phương pháp kế thừa việc dạy học truyền thống với ứng dụng khoa học, trường đã và đang tiến hành đào tạo ra đội ngũ nhân tài giỏi về chuyên môn.


Trường đại học Dayeh ngoài việc tăng cường cơ sở giáo dục và các ngành chuyên môn, còn thông qua các tiềm lực về hoạt động đoàn thể, công tác xã hội nuôi dưỡng tinh thần “dám học, dám làm, dám chịu trách nhiệm” của sinh viên. Đồng thời, nâng cao khả năng chuyên môn, sức cạnh tranh bằng việc tích cực tổ chức các cuộc thi, các hội thảo khoa học nhằm thúc đẩy sinh viên nỗ lực hơn trong học tập và mở ra nhiều cơ hội việc làm sau này.

Tên trường: Trường Đại học DaYeh
Loại: trường Đại học tư
Website:
http://www.dyu.edu.tw
Địa chỉ: Dacun, Changhua (Chương Hóa)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

College of Engineering

 • Electrical Engineering
 • Mechanical and Automation Engineering
 • Industrial Engineering and Management
 • Environment Engineering
 • Computer Science and Information Engineering
 • Material Science and Engineering

College of Management

 • Professional Development in Education
 • Business Administration
 • Information Management
 • International Business Management
 • Human Resource and Public Relations
 • Accounting Information
 • Finance

Foreign language

 • English Language
 • Applied Japanese Language
 • Europeans Languages

Design and Arts

 • Plastic Arts
 • Industrial Design
 • Architecture and Interior Design
 • Visual Communication Design

Biotechnology and Bioresources

 • BioIndustry Technology
 • Molecular Biotechnology
 • Bioresources
 • Medicinal Botany and Healthcare

Tourism and Hospitality

 • Department of Tourism Travel Management
 • Department of Hospitality Management
 • Leisure Recreation Management
 • Festival and Wedding Planning Program

Nursing and Health Sciences

 • Department of Nursing
 • Department of Sport and Health Management

THỜI GIAN NHẬP HỌC

Có 2 mùa nhập học: tháng 9, tháng 2 (bậc sau Đại học)

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

 • Hai thư giới thiệu của thầy cô/ Cơ quan làm việc
 • Bản kết hoạch học tập
 • Nếu chương trinh học được giảng dạy bằng tiếng Anh, phải cung cấp  giấy chứng nhận trình độ Anh ngữ quốc tế như IELTS 5.0, TOEIC 550, TOEFL 500, nếu chương trinh được giảng dạy bằng tiếng Hoa, phải cung cấp giấy chứng nhận trình độ tiếng Trung như TOCFL cấp 4, chứng chỉ HSK.
 • Giấy tờ tài chính
 • Giấy khám sức khỏe
 • Tốt nghiệp loại khá giỏi

HỌC PHÍ và PHÍ SINH HOẠT

 • Học phí: USD$ 1.500 – USD$2.500/ học kỳ
 • Ký túc xá: USD$ 200 – USD$ 350/ tháng
 • Phí sinh hoạt: USD$ 200 – 350/ tháng

 

Share In
Các tin liên quan