Arkansas State University - Beebe

Arkansas State University – Beebe là trường cao đẳng công lập thuộc hệ thống Arkansas State University System. Arkansas State University cung cấp các chương trình học bằng cao đẳng, đặc biệt các ngành học Business và Technology, với môi trường học tập năng động, thân thiện, quy mô lớp học nhỏ, đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm.


Tên trường: Arkansas State University – Beebe
Loại trường: Trường Cao Đẳng Công Lập
Địa chỉ: Beebe – White County – Arkansas
Website: http://www.asub.edu/

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH

Arkansas State University – Beebe cung cấp chương trình học bằng cao đẳng (Associate Degree) và các chứng chỉ (Certificate):

1.    Teaching
2.    Teaching Middle Childhood Education
3.    Music Theater
4.    Theater
5.    Agriculture
6.    Business
7.    Computer Information Systems
8.    Criminal Justice
9.    Health Sciences
10.    Agriculture Equipment Technology
11.    Business Technology
12.    Computer-Aided Drafting & Design
13.    Computer Systems & Networking Technology
14.    Creative Arts Enterprise
15.    Criminal Justice Crime Scene Investigation
16.    Early Childhood Education
17.    Emergency Medical Service – Paramedic
18.    General Technology
19.    Law Enforcement Administration
20.    Medical Laboratory Technology
21.    Pharmacy Technician Science
22.    Veterinary Technology
23.    …

Thông tin chi tiết:
http://www.asub.edu/academics/academic-affairs/academic-advising/degrees-offered-and-earning-potential

HỌC PHÍ

Học phí$ 3,701
Phí Khác$ 248
Phí Ký Túc Xá$ 5,054
Phí Sách Vở$ 1,255
Tổng phí ước lượng$ 10,258

(Theo bảng thống kê học phí của collegecalc.org)

Thông tin chi tiết: http://www.asub.edu/index.php/cashiers-office/tuition-rates

THỜI GIAN NHẬP HỌC

3 kỳ: Mùa Xuân (Tháng 1), Mùa Hè (Tháng 5), Mùa Thu (tháng 8)

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

Chứng chỉ Anh Ngữ: TOEFL 500, TOEFL cPT 173, TOEFL iBT 63, IELTS 5.0 

Share In
Các tin liên quan