ÚcCó 3 diện visa cho di dân tay nghề. Đó là:

• 189 Diện tay nghề độc lập - thường trú
• 190 Diện tay nghề được đề cử bởi bang/lãnh thổ của chính phủ - thường trú
• 491 diện tay nghề được đề cử bởi bang/lãnh thổ của chính phủ hoặc được bảo lãnh bởi người thân và làm việc và sinh sống tại khu vực chỉ định - tạm trú

Bảng Điểm Cho Di Dân Tay Nghề Úc

Áp dụng cho visa
• 189 Tay nghề độc lập - thường trú (Skilled Independent, permanent)
• 190 Tay nghề được đề cử - thường trú (Skilled Mominated, permanent)
• 491 Tay nghề được đề cử/bảo lãnh, làm việc và sinh sống tại khu vực - tạm trú (Regional, provisional)

Điểm tối thiểu là 65 cho loại visa 189, 190 và 489

CanadaCơ hội làm việc tại Canada và sau 2 năm được thành thường trú nhân

Đi cả nguyên gia đình. Người vợ hoặc chồng đi cùng được giấy phép làm việc bất cứ ngành nghề nào (open work permit) và các người con phụ thuộc được giấy phép học tập (study permit) miễn phí.

Các Bước Hướng Dẫn Di Dân Tay Nghề Canada

Trước hết, bạn phải xác định minh có đạt điều kiện của một trong những diện di dân tay nghề không?
  • Có kết quả trình độ ngôn ngữ (tiếng Anh/Pháp) chưa?
  • Nếu bằng cấp của bạn không phải do Canada cấp, bạn có kết quả thẩm định bằng cấp chưa?
    • Không bắt buộc phải thẩm định nếu bạn có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc tại Canada HOẶC
    • Kinh nghiệm làm việc của bạn thuốc Skill Tarde. Nhưng luôn luôn tốt cho hồ sơ của bạn nếu có thẩm định
  • Nghề nghiệp của bạn có nằm trong danh sách NOC và kinh nghiệm làm việc của bạn có giống như NOC miêu tả?

Share In