Diện Federal Skilled Trade Program

Điều Kiện
 • Sinh sống ngoài tỉnh Quebec
 • Đạt trình độ yêu cầu về tiếng Anh hoặc tiếng Pháp cho mỗi kỹ năng (speaking, reading, writing and listening)
 • Trong 5 năm qua, có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian (nếu là bán thời gian thì phải có tổng thời lượng tương đương) và ngành nghề đó phải năm trong danh sách NOC và thuộc Skill Level B
 • Kinh nghiệm làm việc phải đáp ứng các yêu cầu được nêu trong NOC có thư cam kết tuyển dụng bạn làm việc toàn thời gian ít nhất 1 năm của công ty bên Canada hoặc ngành nghề của bạn có giấy chứng nhận được cấp bởi chính phủ Canada


 • Toàn thời gian: 30 giờ / tuần trong 12 tháng = 1 năm toàn thời gian (1.560 giờ)

 • Bán thời gian: 15 giờ / tuần trong 24 tháng = 1 năm toàn thời gian (1.560 giờ) HOẶC LÀ 30 giờ / tuần trong 12 tháng ở hơn một công việc = 1 năm toàn thời gian (1.560 giờ)

Kinh Nghiệm Làm Việc

 • Ngành nghề của bạn phải năm trong danh sách NOC thuộc Skill Level B của các nhóm chính như sau:
 • Mã nhóm 72xx: thương mại công nghiệp, điện và xây dựng
 • Mã nhóm 73xx: hoạt động kinh doanh bảo trì và vận hành thiết bị
 • Mã nhóm 82xx: giám sát và kỹ thuật trong các nguồn tài nguyên thiên nhiên, nông nghiệp và sản xuất
 • Mã nhóm 92xx: chế biến, sản xuất và giám sát
 • Mã nhóm 632x: đầu bếp
 • Mã nhóm 633x: bán thịt và làm bánh

Trình Độ Học Vấn

Không có yêu cầu về trình độ học vấn đối với chương trình này (Federal Skilled Trades Program). Tuy nhiên, nếu bạn muốn kiếm điểm cho việc học của bạn dưới mục Express Entry, bạn cần:

 • Bằng đại học, bằng cao đẳng hoặc giấy chứng nhận sau trung học của Canada Hoặc bằng cấp tương đương được thẩm định bởi cơ quan của ECA được chỉ định bởi CIC (Bộ Di Trú Canada)

Trình Độ Ngôn Ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp)

Đạt tối thiểu (CLB) 5 cho speaking và listening, và (CLB) 4 cho reading và writing. Kết quả thi của bạn không được quá 2 năm. 

CLB 5 = IELTS Reading 4.0, Writing 5.0, Listening 5.0, Speaking 5.0
CLB 4 = IELTS Reading 3.5, Writing 4.0, Listening 4.5, Speaking 4.0

Được Đánh Giá Bởi Tỉnh hoặc Lãnh Thổ

Có thể bạn sẽ phải đến tỉnh hoặc lãnh thổ để được đánh giá. Bạn cũng có thể cần một nhà tuyển dụng ở Canada để cung cấp cho bạn kinh nghiệm và đào tạo.

Bạn nên vào trang web của cơ quan quản lý các ngành nghề cho tỉnh / vùng lãnh thổ mà bạn muốn sống và làm việc. Quá trình này khác nhau tùy thuộc vào nơi bạn muốn đi.

Mỗi trang web có chi tiết về việc bạn cần có giấy chứng nhận hay không để làm việc trong tỉnh hoặc lãnh thổ đó của một ngành thương mại cụ thể và bạn phải làm gì để có được một giấy chứng nhận.

 

Share In
Các tin liên quan