Bảng Điểm Cho Di Dân Tay Nghề Úc

Áp dụng cho visa
• 189 Tay nghề độc lập - thường trú (Skilled Independent, permanent)
• 190 Tay nghề được đề cử - thường trú (Skilled Mominated, permanent)
• 491 Tay nghề được đề cử/bảo lãnh, làm việc và sinh sống tại khu vực - tạm trú (Regional, provisional)

Điểm tối thiểu là 65 cho loại visa 189, 190 và 489


 

 

 

Yếu Tố

 

Diễn Giải

 

Điểm

 

 

 

 

 

  1

 

Độ tuổi tại thời điểm được mời

 

18 - 24

 

25

 

25 - 32

 

30

 

33 - 39

 

25

 

40 - 44

 

15

 

 

 

  2

 

Trình độ tiếng Anh tại thời điểm được mời

 

IELTS 6 hoặc PTE 50 mỗi kỳ năng  hoặc tương đương (bắt buộc)

 

0

 

IELTS 7 hoặc PTE 65 mỗi kỳ năng  hoặc tương đương

 

10

 

IELTS 8 hoặc PTE 79 mỗi kỳ năng  hoặc tương đương

 

20

 

 

 

 

 

3

 

Kinh nghiệm làm việc ngoài nước Úc trong 10 năm gấn nhất tại thời điểm được mời (ngành liên quan trên 20 giờ/tuần)

 

3-5 năm

 

5

 

5-8 năm

 

10

 

8-10 năm

 

15

 

 

 

 

 

4

 

Kinh nghiệm làm việc trong nước Úc trong 10 năm gấn nhất tại thời điểm được mời (ngành liên quan trên 20 giờ/tuần)

 


Lưu Ý: Điểm tối đa cho cả kinh nghiệm làm việc trong và ngoài nước Úc là 20

 

1-3 năm

 

5

 

3-5 năm

 

10

 

5-8 năm

 

15

 

8-10 năm

 

20

 

 

 

 

 

5

 

Trình độ học vấn tại thời điểm được mời

 

(bằng cấp của Úc hoặc tất cả cảc nước khác được công nhận)

 

 

 

(Chỉ được tính bằng cấp cao nhất)

 

Tiến Sĩ của Úc hoặc Tiến Sĩ được công nhận của nước ngoài

 

20

 

Bằng cử nhân/cao học của Úc hoặc bằng cử nhân/thạc sĩ được công nhận của nước ngoài

 

15

 

Bằng cao đẳng, chứng chỉ của Úc

 

10

 

  6

 

Bằng cấp của Úc tại thời điểm được mời

 

Một hoặc nhiều bằng cấp, chứng chỉ cấp bởi tổ chức giáo dục của Úc và đạt yêu cầu học tập của Úc (khóa 2 năm trở lên)

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Các yếu tố khác tại thời điểm được mời

 

 

 

(Có thể cộng nhiều cột điểm cho các yếu tố thỏa điều kiện)

 

Chứng nhận ngôn ngữ cộng đồng

 

5

 

Học tập trong khu vực Regional tại Úc (không bao gồm giáo dục từ xa) – khóa 2 năm trở lên

 

5

 

Trình độ tay nghề của vợ/chồng  dưới 45 tuổi không phải PR Úc (bằng cấp + IELTS 6.0 mỗi kỹ năng)

 

10

 

Trình độ Anh ngữ của vợ/chồng (IELTS 6.0 hoặc tương đương)

 

5

 

Độc thân hoặc có vợ/chồng là PR Úc

 

10

 

Năm hoàn thành chuyên nghiệp (professional year completion), trong một thời gian ít nhất là12 tháng trong khoảng thời gian bốn năm tại thời điểm được mời

 

5

 

Bằng cao học (Research) và tiến sĩ (khóa ít nhất 2 năm tại Úc) trong các ngành STEM hoặc ICT

 

10

 

 

 

8

 

Đề cử/bảo lãnh tại thời điểm được mời

 

Đề cử bởi tiểu bang/lãnh thổ của chính phủ hoặc bảo lãnh bởi người thân hợp lệ, làm việc và sinh sống tại khu vực chỉ định (chỉ cho visa 491)

 

15

 

Share In
Các tin liên quan