Có 3 diện visa cho di dân tay nghề. Đó là:

• 189 Diện tay nghề độc lập - thường trú
• 190 Diện tay nghề được đề cử bởi bang/lãnh thổ của chính phủ - thường trú
• 491 diện tay nghề được đề cử bởi bang/lãnh thổ của chính phủ hoặc được bảo lãnh bởi người thân và làm việc và sinh sống tại khu vực chỉ định - tạm trú


Điều kiện cơ bản – điểm tối thiểu là 65 điểm. Các yếu tố bao gồm:

 • Độ tuổi – dưới 45 tuổi
 • Trình độ tiếng Anh (tối thiểu IELTS 6.0 hoặc PTE 50  mỗi kỹ năng hoặc tương đương)
 • Tay nghề nằm trong danh sách nghề nghiệp có tay nghề của Úc (Skilled Occupation List)
 • Bằng cấp được công nhận
 • Kinh nghiệm làm việc
 • Sức khỏe tốt (mọi thành viên)
 • Không tiền án tiền sự (mọi thành viên)

Quy trình làm hồ sơ:

 • Thẩm định tay nghề
 • Đăng ký chi tiết vào hệ thống SkillSelect
 • Xin bảo lãnh tiểu bang (không bắt buộc)
 • Chờ lời mời để xin visa
 • Điểm đạt được phải bằng hoặc cao hơn so với thời kì đăng ký SkillSelect
 • Tiến hành xin visa
 • Bổ xung hồ sơ (nếu có)
 • Chờ kết quả

 

Share In
Các tin liên quan