Danh Sách Mã Bưu Điện (Mã Vùng) của Úc Cho Loại Visa 186,187,482

Đây là các mã bưu điện ở Úc được xem là các khu vực cho loại visa 186, 187, 482 được bảo lãnh bởi nhà tuyển dụng


Khu Vực Mã Bưu Điện (Mã Vùng) Bao Gồm
Australian Capital Territory Toàn bộ lãnh thổ
New South Wales 2250 to 2251 – Central Coast
(Trừ Sydney, Newcastle và Wollongong) 2256 to 2263 – Central Coast
  2311 to 2312
  2328 to 2411
  2415
  2420 to 2490
  2536 to 2551
  2575 to 2594
  2618 to 2739
  2787 to 2898
Norfolk Island Toàn bộ lãnh thổ
Northern Territory Toàn bộ lãnh thổ
Queensland 4124 to 4125
(Trừ the greater Brisbane area và the Gold Coast) 4133
  4211
  4270 to 4272
  4275
  4280
  4285
  4287
  4307 to 4499
  4515
  4517 to 4519
  4522 to 4899
South Australia Entire State
Tasmania Entire State
Victoria 3211 to 3334
(Trừ Melbourne metropolitan Area) 3340 to 3424
  3430 to 3649
  3658 to 3749
  3753
  3756
  3758
  3762
  3764
  3778 to 3781
  3783
  3797
  3799
  3816 to 3909
  3921 to 3925
  3945 to 3974
  3979
  3981 to 3996
Western Australia 6041 to 6044
(Trừ Perth và vùng xung quanh) 6083 to 6084
  6121 to 6126
  6200 to 6799

 

Share In
Các tin liên quan