Di Dân Canada Diện Chủ Sở Hữu và Điều Hành Nông Trại / Nông Trường

Chương Trình Đề Cử Bởi Tỉnh SASKATCHEWAN

Chính phủ tỉnh Saskatechewan đề cử những người có kinh nghiệm sở hữu và điều hành trang trại (trồng trọt hoặc chăn nuôi) đến sinh sống.

Ưu điểm của chương trình này:
- Trực tiếp có visa thường trú nhân (PR)
- Vợ chồng, con cái đọc thân dưới 22 tuổi được đi cùng
- KHÔNG cần nộp 'Bản bầy tỏ quan tâm' (EOI)
- KHÔNG cần thư mời làm việc
- KHÔNG ràng buộc trình độ ngoài ngữ (tiếng Anh / tiếng Pháp)
- KHÔNG ràng buộc trình độ học vấnCanada Map

Điều kiện

  • Chứng minh từng sở hữu nông trại HOẶC nông trường (3 năm)
     
  • Chứng minh có kinh nghiệm chăn nuôi HOẶC trồng trọt (3 năm)
     
  • Chứng minh sở hữu tài sản $CAD500,000 (nếu dưới 40 tuổi, chỉ cần $CAD300,000)
     
  • Sẽ mua và vận hành nông trại / nông trường tại tỉnh Saskatchewan

Quy Trình

Bước 1 Bước 2 Bước 3
Cung cấp các tài liệu bằng chứng chứng minh mình sở hữu $500.000 đô la (CAD).  ký Thỏa thuận cam kết sẽ mua và trực tiếp vận hành một trang trại ở Saskatchewan, và ký ũy $75.000 đô la (CAD). Khoản tiền này sẽ được hoàn trả sau khi bạn đáp ứng các điều khoản của Thỏa thuận thực hiện. Nếu bạn không đáp ứng các điều khoản trong vòng hai năm sau khi định cư ở Saskatchewan, khoản tiền này sẽ không được hoàn trả. Chuyến thăm bắt buộc tới Saskatchewan: Bạn cần thực hiện một chuyến thăm khám phá toàn diện đến Saskatchewan không dưới 10 ngày làm việc
Bước 4 Bước 5 Bước 6
Kiến thức và kinh nghiệm vận hành trang trại: Bạn cần cung cấp tài liệu (ví dụ: giáo dục và đào tạo, kinh nghiệm làm việc, tài liệu tài chính cho các hoạt động trước đây của bạn) chứng minh bạn là người điều hành trang trại có kinh nghiệm. Nếu cần thiết, viên chức có thể xác minh thêm thông tin này thông qua một cuộc phỏng vấn khi bạn tới Saskatchewan  Nộp một bản kế hoạch đề xuất thiết thực, được cân nhắc kỹ lưỡng cho một cơ hội canh tác thương mại tại Saskatchewan. Sau khi Viên chức xem xét, sẽ gửi cho minh thư đề cử của tỉnh. 
Bước 7 Bước 8 Bước 9
Sau khi co thư đề cử của tỉnh, nộp đơn xin visa thường trú (PR) tải Bộ Di Trú Canada. Cấp visa định cư thường trú, gia đình qua tỉnh Saskatchewan sinh sống và thực hiện mua nông trại / nông trường và vận hành như đã cam kết. Trong vòng 2 năm, nếu đáp ứng các điều khoản, $75,000CAD sẽ được hoàn trả. 

 

 

Share In
Các tin liên quan