ÚcDi Dân Thương Mại Úc Visa 188 (Tạm Trú)

Visa 188 là visa đầu tư và kinh doanh đổi mới (Business Innovation and Investment). Tạm trú thời hạn 4 năm 3 tháng và sau đó đổi thường trú - Visa 888. Đương đơn phải được mời mới được xin visa. Để được lời mời, đương đơn phải:

Di Dân Thương Mại Úc Visa 132 (Thường Trú)

Visa 132 là visa thường trú khác với visa 188 - tạm trú. Có nghĩa là nếu được cấp visa 132, đương đơn và gia đình đi cùng là thường trú dân Úc.

Kỷ Năng Lựa Chọn - SkillSelect Là Gì?

Công nhân lành nghề và các doanh nhân quan tâm đến di cư tới Úc có thể được xem xét cấp cho một visa tay nghề bằng cách nộp bản bày tỏ sự quan tâm (Expression of Interest - EOI) thông qua SkillSelect.

Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một loạt các thông tin trong EOI của bạn tùy thuộc vào loại visa bạn muốn được xem xét, chẳng hạn như:

Di Dân Thương Mại Úc Visa 888 (Visa tiếp theo sau Visa 188)

Visa 888. Là visa đầu tư và kinh doanh đổi mới (Business Innovation and Investment). Thường trú vĩnh viễn. Không cần nộp bản EOI mới nhưng đương đơn phải sở hữu visa tạm trú 188 còn hiệu lực, đạt tất cả yêu cầu visa và phải được đề cử bởi bang / lãnh thổ.

Share In