Thang Điểm Cho Diện Di Dân Thương Mại ÚcYếu TốDiễn GiảiĐiểm
Độ Tuổi
 
18 - 2420
25 - 3230
33 - 3925
40 - 4420
45 - 5415
55 và hơn0

Trình Độ Tiếng Anh

Cấp bậc nghề nghiệp hoặc cao hơn (IELTS 5 điểm cho 4 kỷ năng)5
Thành thạo hoặc cao hơn (IELTS 7 điểm cho 4 kỹ năng)10
Bằng CấpGiấy chứng nhận thương mại, bằng cao đẳng, bằng cử nhân của Úc hoặc bằng cử nhân được công nhận5
Bằng cử nhân thương mại, khoa học hoặc công nghệ của Úc hoặc bằng cử nhân thương mại, khoa học hoặc công nghệ được công nhận10
Kinh Nghiệm Kinh Doanh - Diện 188A4 năm kinh nghiệm trong vòng 5 năm 10
7 năm kinh nghiệm trong vòng 8 năm 15
Kinh Nghiệm Đầu Tư - Diện 188B4 năm kinh nghiệm trong việc đầu tư tối thiểu $100,000AUD10
7 năm kinh nghiệm trong việc đầu tư tối thiểu $100,000AUD15
Số Liệu Tài ChínhTài sản cá nhân và doanh nghiệp (vợ chồng cộng lại). trong 2 năm trước mỗi năm ít nhất là:
      $800,000AUD5
   $1,300,000AUD15
   $1,800,000AUD25
   $2,250,000AUD35
Doanh thu doanh nghiệp (1 hoặc nhiều doanh nghiệp cộng lại) trong vòng 4 năm có ít nhất 2 năm đạt doanh thu mỗi năm tối thiểu là:
      $500,000AUD5
   $1,000,000AUD15
   $1,500,000AUD25
   $2,000,000AUD35
Sự Đổi Mới, Sáng KiếnKiểu dáng hoặc sáng chế được đăng ký 15
Bằng chứng về đăng ký nhãn hiệu thương mại10
Bằng chứng về các thõa thuận liên doanh5
Bằng chứng về xuất khẩu thương mại15
Trong vòng 5 năm, doanh nghiệp của bạn có mức tăng trưởng doanh thu trung bình hàng năm lớn hơn 20%/năm trong 3 năm tài chính liên tục; và trong ít nhất một trong 3 năm tài chính đã sử dụng 10 nhân viên trở lên10
Doanh nghiệp của bạn đã được chính phủ trợ cấp ít nhất $10.000 AUD hoặc vốn đầu tư mạo hiểm tối thiểu $100.000 AUD cho giai đoạn đầu khởi nghiệp, thương mại hóa sản phẩm, phát triển hoặc mở rộng kinh doanh10
Được Đề Cử Bởi Bang hoặc Lãnh ThổSự chứng thực đặc biệt của cơ quan chính phủ Tiểu bang hoặc Vùng lãnh xác định doanh nghiệp được đề xuất của bạn là lợi ích duy nhất và quan trọng cho Tiểu bang hoặc Vùng lãnh thổ 10

 

 

Share In
Các tin liên quan