Bộ Di Trú Canada Nhận 10,000 Bộ Hồ Sơ Một Năm - Diện Bảo Lãnh Cha Mẹ và Ông Bà

Thay đổi về quá trình nộp hồ sơ cho Diện Bảo Lãnh Cha Mẹ và Ông Bà Định Cư Canada

Bộ Di Trú Canada công bố sẽ nhận 10,000 bộ hồ sơ Diện Bảo Lãnh Cha Mẹ và Ông Bà vào năm 2017 (tăng từ 5,000 bộ lên 10,000 bộ hồ sơ).


Ngoài ra, để đảm bảo mọi công dân và thường trú dân Canada đều có cơ hội như nhau, Bộ Di Trú Canada cũng thay đổi quy trình nộp hồ sơ bảo lãnh diện này như sau:
  1. Các công dân và thường trú dân Canada có ý định bảo lãnh Cha Mẹ hoặc Ông Bà sẽ phải điền một mẫu đơn trực tuyến trong khoảng thời gian từ 03/01/2017 đến 02/02/2017.
  2. Sau khoảng thời gian này, Bộ Di Trú Canada sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 10,000 người từ những người đã nộp mẫu đơn trực tuyến trên.
  3. 10,000 người này sẽ có 90 ngày để gửi bộ hồ sơ bảo lãnh hoàn chỉnh đến Bộ Di Trú.
  4. Những người không được chọn có thể bắt đầu lại quy trình nộp vào năm sau.


Share In
Các tin liên quan