Thu nhập tối thiểu cần thiết (Minimum Necessary Income - MNI) để bão lãnh

Để bảo lãnh cho thành viên gia đình được thường trú nhân tại Canada, người bảo lãnh phải vượt quá mức thu nhập cần thiết tối thiểu (MNI). MNI được xác định bởi Low Income Cut-Off (LICO) tại Canada. LICO thay đổi tùy theo số lượng thành viên gia đình được hỗ trợ ở Canada và số lượng thành viên gia đình được bảo lãnh. Bảng dưới đây đưa ra con số LICO cho năm 2016:


Số Lượng Người Của Một Đơn Vị Gia Đình

Thu Nhập Tối Thiểu Cần Thiết

1 Người (Người bảo lãnh)

$24,328

2 Người

$30,286

3 Người

$37,234

4 Người

$45,206

5 Người

$51,272

6 Người

$57,826

7 Người $64,381
Nhỉều hơn 7 người, mỗi người thêm  $6,555

Người bảo lãnh phải đạt điều kiện thu nhập tối thiểu này của 12 tháng qua trước ngày nộp đơn.

 

Share In
Các tin liên quan