Visa định cư Canada theo diện hôn nhân

Loại visa này dành cho đương đơn là vợ/chồng của công dân Canada hoặc thường trú nhân Canada.


Yêu cầu cơ bản:

Đương đơn phải chứng minh được:

+ Đã kết hôn với người bảo lãnh; hoặc

+ Đã sống chung với người bảo lãnh ít nhất 12 tháng trước khi nộp đơn; hoặc

+ Người bảo lãnh cam kết sẽ bảo trợ đương đơn 3 năm từ khi đương đơn trở thành thường trú nhân Canada

Ngoài ra, đương đơn cũng cần phải thỏa mãn một số yêu cầu khác như sức khỏe và lý lịch tư pháp trước khi được cấp visa

Bộ đơn sẽ không hợp lệ nếu:

+ Đương đơn đã là thành viên của gia đình người bảo lãnh khi người bảo lãnh định cư sang Canada. Sự quan hệ này không được khai báo khi người bảo lãnh định cư sang Canada

+ Người bảo lãnh đã từng bảo lãnh người khác theo diện vợ/chồng, và người đó đã trở thành thường trú nhân Canada chưa được 3 năm

+ Đương đơn là thành viên của gia đình người bảo lãnh tại thời điểm người bảo lãnh nộp đơn định cư Canada và sự quan hệ này không được khai báo tại thời điểm đó

+ Người bảo lãnh là người được bảo lãnh sang Canada diện hôn nhân trước đây chưa đầy 5 năm

+ Người bảo lãnh không bảo trợ những người thân khác mà người bảo lãnh đã hứa bảo trợ

+ Người bảo lãnh đang hưởng trợ cấp không phải vì lí do là người tàn tật

+ Người bảo lãnh đang ngồi tù

+ Người bảo lãnh đã tuyên bố phá sản và sự phá sản chưa hết hạn v.v...

Những dữ kiện trong trang mạng này chỉ là những thông tin tổng quát. Luật pháp được thay đổi thường xuyên và mỗi trường hợp cá nhân đều khác nhau. Vì vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu quý vị dùng những dữ kiện của chúng tôi mà tự túc làm giấy tờ.

Xin hãy liên lạc với văn phòng chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

Share In
Các tin liên quan