MỹIR1 hoặc CR1 - Visa Định Cư Mỹ Diện Bảo Lãnh Vợ Chồng

Bước đầu tiên là nộp Form I-130 đến Bộ An Ninh Nội Địa, Công Dân Hoa Kỳ và Di Trú (Department of Homeland Security, U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS)).

Người bảo lãnh phải là từ 18 tuổi trở lên và phải thường trú tại Mỹ

Visa định cư Mỹ diện làm việc (Employment-Based Immigrant Visa)

Mỗi năm có khoảng 140.000 visa định cư cho diện làm việc (vợ chồng và con cái đi cùng). Nếu bạn có kỹ năng, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc thì bạn có thể sống vĩnh viễn tại Hoa Kỳ. Có 5 lọai Visa cho diện định cư làm việc được liệt kê sau đây.

Thông Tin Tiến Độ Xét Hồ Sơ Của Hoa Kỳ (Tháng 12 Năm 2019)

Diện Bảo Lãnh Ngày log hồ sơ Diễn Giải
F1

15 MAY 13

Người bảo lãnh là công dân Mỹ & đương đơn là con cái độc thân
F2A

01 AUG 19

Người bảo lãnh là thường trú nhân & đương đơn là vợ/chồng và con cái độc thân (dưới 21 tuổi)
F2B 08 AUG 14 Người bảo lãnh là thường trú nhân &  đương đơn là con cái độc thân trên 21 tuổi
F3

08 NOV 07

Người bảo lãnh công dân Mỹ & đương đơn là con cái đã kết hôn
F4

01 FEB 07

Người bảo lãnh là công dân Mỹ và đương đơn là anh chị em của người bảo lãnh

 


Visa K-1 - Diện bảo lãnh hôn phu, hôn thê Mỹ

Là visa không định cư (nonimmigrant visa) cho phép người hôn phu / thê của công dân Hoa Kỳ đến Mỹ và phải kết hôn với người công dân Hoa Kỳ trong vòng 90 ngày sau khi đến Mỹ.

Visa K-3 là gì?

K-3 là visa không định cư (nonimmigrant visa) cho vợ / chồng công dân nước ngoài của công dân Hoa Kỳ. Loại visa này nhằm mục đích cho phối ngẫu của công dân Hoa Kỳ được đến Mỹ và ở bên nhau trong khi chờ đợi xét duyệt hồ sơ bảo lãnh định cư.

Định cư Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình (I-130)

Nếu quý vị muốn trở thành thường trú nhân Mỹ dựa trên cơ sở là người thân của công dân hoặc thường trú nhân Mỹ, quý vị phải đi qua nhiều bước thủ tục pháp lý.

Tổng Quan - Thị Thức Nhập Cư Hoa Kỳ Theo Diện Đoàn Tụ Gia Đình

Có hai nhóm thị thực nhập cư diện đoàn tụ gia đình. Người thân trực thuộc (immediate relatves) và người thân ưu đãi (family preference)

Thường trú nhân muốn quay lại Mỹ

Thị thực cho thường trú nhân (SB) là thị thực dành cho những ai đã định cư ở Mỹ, có thẻ thường trú nhân và đang muốn quay lại Mỹ sau thời gian trên 12 tháng sống ở nước ngoài hoặc giấy phép tái nhập (re-entry permit) đã hết hạn

Share In