Thông Tin Tiến Độ Xét Hồ Sơ Của Hoa Kỳ (Tháng 12 Năm 2019)

Diện Bảo Lãnh Ngày log hồ sơ Diễn Giải
F1

15 MAY 13

Người bảo lãnh là công dân Mỹ & đương đơn là con cái độc thân
F2A

01 AUG 19

Người bảo lãnh là thường trú nhân & đương đơn là vợ/chồng và con cái độc thân (dưới 21 tuổi)
F2B 08 AUG 14 Người bảo lãnh là thường trú nhân &  đương đơn là con cái độc thân trên 21 tuổi
F3

08 NOV 07

Người bảo lãnh công dân Mỹ & đương đơn là con cái đã kết hôn
F4

01 FEB 07

Người bảo lãnh là công dân Mỹ và đương đơn là anh chị em của người bảo lãnh

 Share In
Các tin liên quan