Thường trú nhân muốn quay lại Mỹ

Thị thực cho thường trú nhân (SB) là thị thực dành cho những ai đã định cư ở Mỹ, có thẻ thường trú nhân và đang muốn quay lại Mỹ sau thời gian trên 12 tháng sống ở nước ngoài hoặc giấy phép tái nhập (re-entry permit) đã hết hạn


Điều Kiện Để Được Trả Lại Trạng Thái Thường Trú, Bạn phải chứng minh được:

  • Bạn là thường trú nhân hợp pháp tại thời điểm ra khỏi nước Mỹ;
     
  • Khởi hành từ Mỹ với ý định trở lại và đã không từ bỏ ý định này; và
     
  • Đang quay trở lại Mỹ từ một chuyến thăm tạm thời ở nước ngoài, và nếu thời gian lưu trú ở nước ngoài đã được kéo dài, điều này là gây ra bởi lý do ngoài tầm kiểm soát của bạn mà bạn không chịu trách nhiệm.

Để xin visa quay về (SB-1). Bạn nên liên hệ Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự Hoa Kỳ sớm (trước 3 tháng nếu có thể) để có đủ thời gian cho việc xét duyệt visa. Bạn sẽ được phỏng vấn tại Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự Hoa Kỳ.

Những dữ kiện trong trang mạng này chỉ là những thông tin tổng quát. Luật pháp được thay đổi thường xuyên và mỗi trường hợp cá nhân đều khác nhau. Vì vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu quý vị dùng những dữ kiện của chúng tôi mà tự túc làm giấy tờ.

Xin hãy liên lạc với văn phòng chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

Share In
Các tin liên quan