Tổng Quan - Thị Thức Nhập Cư Hoa Kỳ Theo Diện Đoàn Tụ Gia Đình

Có hai nhóm thị thực nhập cư diện đoàn tụ gia đình. Người thân trực thuộc (immediate relatves) và người thân ưu đãi (family preference)


Visa Người Thân Trực Thuộc (Không giới hạn số lượng visa được cấp hàng năm):

Các loại visa này dựa trên quan hệ chặt chẽ với công dân Hoa Kỳ, được diễn giải là Người Thân Trực Thuộc (IR - Immediate Relative) và không giới hạn số lượng visa được cấp hàng năm. Loại visa này bao gồm

 • IR-1: Vợ / Chồng của công dân Hoa Kỳ
   
 • IR-2: Con cái độc thân dưới 21 tuổi của công dân Hoa Kỳ
   
 • IR-3: Trẻ mồ coi được nhận nuôi bởi công dân Hoa Kỳ tại nước ngoài
   
 • IR-4: Trẻ mồ coi được nhận nuôi bởi công dân Hoa Kỳ trong nước Mỹ
   
 • IR-5: Cha mẹ của công dân Hoa Kỳ 21 tuổi trở lên

 

Visa Người Thân Ưu Đãi (Có giới hạn):

Các loại visa nay dành cho các mối quan hệ xa hơn với một công dân Hoa Kỳ và một số quy định mối quan hệ với một thường trú nhân (thẻ xanh). Có hạn chế về số lượng được cấp hàng năm cho loại visa này. Loại visa này bao gồm

 • Người thân ưu đãi 1 (F1): Con cái độc thân của công dân hoa kỳ và các đứa con chưa thành niên của chúng nếu có (Số lượng visa cấp hàng năm 23.400)
   
 • Người thân ưu đãi 2 (F2): Vợ / Chồng, con cái chưa thành niên và con cái độc thân (tuổi 21 và lớn hơn) của thường trú dân Hoa Kỳ. 77% của tổng số 114.200 loại visa này được cấp cho Vợ / Chồng và con cái chưa thành niên (F2A); phần còn lại đuợc cấp cho con cái độc thân (F2B)
   
 • Người thân ưu đãi 3 (F3): Con cái đã kết hôn (bao gồm vợ / chồng và các con chưa thành niên của con cái) của công dân Hoa Kỳ (23.400)
   
 • Người thân ưu đãi 4 (F4): Anh chị em (bao gồm vợ / chồng và các con chưa thành niên của anh chị em) của công dân Hoa Kỳ có độ tuổi 21 và lớn hơn (65.000)

Chú ý: Ông /bà nội, ngoại, cô dì chú bác cậu và anh em họ không thể bão lãnh bạn qua định cư

Số lượng thị thực cho các diện này bị giới hạn hàng năm. Hiện nay, tất cả các loại thị thực này đều đã bị quá tải, làm cho thời gian chờ đợi khá lâu trước khi đơn xin thị thực được xem xét đến. Hồ sơ định cư được giải quyết dựa trên ngày hồ sơ được mở tại Sở Di Trú và Nhập Tịch Mỹ (U.S. Citizenship and Immigration Services-USCIS) của Bộ An Ninh quốc gia (Department of Homeland Security-DHS). Ngày hồ sơ được mở gọi là ngày ưu tiên. Để xem ngày ưu tiên (priority date) cho từng loại thị thực đang được giải quyết, vui lòng liên hệ với Bộ Ngoại Giao Mỹ tại Washington, điện thoại (202) 663-1541 hay xem Thông Tin Tiến Độ Xét Hồ Sơ Của Hoa Kỳ (tính đến Tháng 04 Năm 2013).


Những dữ kiện trong trang mạng này chỉ là những thông tin tổng quát. Luật pháp được thay đổi thường xuyên và mỗi trường hợp cá nhân đều khác nhau. Vì vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu quý vị dùng những dữ kiện của chúng tôi mà tự túc làm giấy tờ.

Xin hãy liên lạc với văn phòng chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

Share In
Các tin liên quan