Visa định cư Mỹ diện làm việc (Employment-Based Immigrant Visa)

Mỗi năm có khoảng 140.000 visa định cư cho diện làm việc (vợ chồng và con cái đi cùng). Nếu bạn có kỹ năng, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc thì bạn có thể sống vĩnh viễn tại Hoa Kỳ. Có 5 lọai Visa cho diện định cư làm việc được liệt kê sau đây.


Giấy Chứng nhận được phép tuyển dụng lao động nước ngoài

Một số visa yêu cầu bạn phải có một thư mời làm việc của một nhà tuyển dụng tại Hoa Kỳ. Nhà tuyển dụng được xem như là người bảo lãnh. Đối với một số loại thị thực, trước khi nộp đơn bảo lãnh vào USCIS, nhà tuyển dụng phải có giấy chứng nhận được phép tuyển dụng lao động nước ngoài do Bộ Lao Động cấp (U.S. Department of Labor - DOL). Để được cấp giấy chứng nhận này, phải thỏa các điều kiện sau đây:

  • Nhà tuyển dụng không tuyển được người tại Hoa Kỳ
  • Việc tuyển dụng lao động nước ngoài này không ảnh hưởng đến tiền lương và điều kiện làm việc của người lao động ở Hoa Kỳ

Các Loại Visa Định Cư Diện Làm Việc

Loại VisaDiễn GiảiCần Giấy Chứng Nhận
EB-1

Dành riêng cho những người có khả năng đặc biệt trong các ngành khoa học, nghệ thuật, giáo dục, kinh doanh, hoặc thể thao; các giáo sư và nhà nghiên cứu xuất sắc; và giám đốc điều hành đa quốc gia và các nhà quản lý.

Không
EB-2

Dành riêng cho những người là thành viên của các ngành nghề có trình độ cao cấp hoặc cho những người có khả năng đặc biệt trong nghệ thuật, khoa học, hoặc kinh doanh.

Cần
(Trừ trường hợp được miễn)
EB-3Dành riêng cho các chuyên gia, công nhân lành nghề, và các công nhân khác.Cần
EB-4Dành riêng cho "người nhập cư đặc biệt", trong đó bao gồm nhân viên tôn giáo, nhân viên làm việc cho Hoa Kỳ ở nước ngoài, nhân viên đã nghỉ hưu của các tổ chức quốc tế.Không
EB-5Dành riêng cho các nhà đầu tư kinh doanh. Đầu tư $1 triệu hoặc $500.000 (khu vực chỉ định) vào một doanh nghiệp thương mại mới, sử dụng ít nhất 10 lao động toàn thời gianKhông

 

Share In
Các tin liên quan