Visa K-3 là gì?

K-3 là visa không định cư (nonimmigrant visa) cho vợ / chồng công dân nước ngoài của công dân Hoa Kỳ. Loại visa này nhằm mục đích cho phối ngẫu của công dân Hoa Kỳ được đến Mỹ và ở bên nhau trong khi chờ đợi xét duyệt hồ sơ bảo lãnh định cư.


Người nhận visa K-3 sau đó điều chỉnh thành thường trú nhân với Bộ Di Trú (USCIS) thuộc Bộ An Ninh (DHS) khi hồ sơ bảo lãnh định cư được chấp thuận.

Con cái của người nhận visa K-3 được cấp visa K-4. K-3 và K-4 đều được lưu trú tại Mỹ trong khi chờ đợt xét duyệt hồ sơ bảo lãnh

Người nước ngoài kết hôn với công dân Hoa Kỳ tại nước ngoài phải xin visa K-3 tại nước ký giấy kết hôn

K-3 Cò Lợi Ích Gì?

 • Được đoàn tụ với vợ /chồng tại Mỹ trong khi chờ đợt xét duyệt hồ sơ bảo lãnh
   
 • Được xin điều chỉnh trạng thái thành thường trú nhân khi hồ sơ bảo lãnh được chấp thuận
   
 • Được ra vào Mỹ tự do, được đi làm (phải xin work permit) và được đi học
   
 • Ngoài ra, Nếu người bảo lãnh có thu nhập thấp và không thể đáp ứng mức thu nhập tối thiểu cần thiết để nộp đơn Khai Tuyên Thệ Hỗ Trợ I-864, thì khả năng làm việc của người giữ visa K-3 là một thuận lợi lớn vì khi tính thu nhập, người bảo lãnh ở Mỹ có thể được tính thu nhập của người thụ hưởng không phải công dân nếu người bảo lãnh và người thụ hưởng sống chung với nhau trong 6 tháng.

Những mặt hạn chế của visa K-3 là gì?

Sở Nhập Cư Và Công Dân Mỹ chỉ thừa nhận visa người hôn phối K-3 trong thời gian hai năm. Sở Nhập Cư Và Công Dân Mỹ có thể cấp gia hạn visa K-3 trong khoảng thời gian gia hai năm nếu cuộc hôn nhân dựa trên đơn xin visa mẫu I-130, sự điều chỉnh tình trạng, hay đơn xin visa nhập cư đang chờ giải quyết. Sự lưu lại được cho phép của người giữ visa K-3 sẽ hết hạn ba mươi ngày sau bất kỳ sự việc sau xảy ra:

 • Sở Nhập Cư Và Công Dân Mỹ  từ chối đơn xin cấp visa I-130;
   
 • Sở Nhập Cư Và Công Dân Mỹ từ chối đơn xin điều chỉnh tình trạng; hay
   
 • Nếu vì lý do nào đó, người giữ visa K-3 quyết định áp dụng visa nhập cư ở lãnh sự Mỹ nước ngoài thích hợp.
   
 • Sự kết thúc cũng sẽ tự động xảy ra 30 ngày sau khi ly dị của người hôn phối K-3.

Những dữ kiện trong trang mạng này chỉ là những thông tin tổng quát. Luật pháp được thay đổi thường xuyên và mỗi trường hợp cá nhân đều khác nhau. Vì vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu quý vị dùng những dữ kiện của chúng tôi mà tự túc làm giấy tờ.

Xin hãy liên lạc với văn phòng chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

Share In
Các tin liên quan