Hệ Thống Giáo Dục Canada

Giáo dục ở Canada đa số là công lập, tài trợ và giám sát của liên bang, tỉnh, và chính quyền địa phương. Giáo dục Canada thường được chia thành tiểu học, tiếp theo là trung học và sau trung học. Giáo dục là bắt buộc lên đến tuổi 16 trong tất cả các tỉnh ở Canada, ngoại trừ Manitoba, Ontario và New Brunswick, nơi tuổi bắt buộc là 18 tuổi. Năm học bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc vào cuối tháng 6, nhưng trong một số trường hợp có thể nhập học vào tháng 1.


Giáo dục là trách nhiệm của tỉnh theo hiến pháp Canada, có nghĩa là sự khác biệt đáng kể giữa các hệ thống giáo dục của các tỉnh khác nhau. Tuy nhiên, giáo dục là rất quan trọng cho công dân Canada, các tiêu chuẩn trên khắp đất nước được thống nhất cao.

Mầm Non

 • Mẫu giáo Junior (lứa tuổi 4-5) (chỉ có ở tỉnh Ontario)
 • Lớp tiểu học hoặc mẫu giáo (5-6 tuổi)

Tiểu Học

 • Lớp 1 (6-7 tuổi) đến Lớp 8 (13-14 tuổi)

Trung Học

 • Lớp 9 (14-15 tuổi) đến lớp 12 (17-18 tuổi)
 • Lớp 12+ (từ 18+ tuổi) (chỉ có ở tỉnh Ontario)

Sau trung học

 • Cao đẳng (College): tại Canada, cao đẳng (College) thuờng có nghĩa là cao đẳng cộng đồng hoặc trường dạy nghề hoặc trường ứng dụng khoa học. Đây là các trường sau trung học cấp giấy chứng nhận (certificate), bằng cao đẳng (diploma), văn bằng (associate degree) và bằng cử nhân (bachelor's degrees)

Chương trình trước đại học (pre-university program), 2 năm (thường là các môn học như khoa học xã hội, khoa học tự nhiên hoặc nghệ thuật) 

Chương trình chuyên nghiệp, 3 năm (như luật cộng đồng - Paralegel, vệ sinh nha khoa, điều dưỡng...)

 • Đại học (University): Đại học là tổ chức giáo dục đại học và nghiên cứu. Đại học cấp bằng cấp học thuật cho nhiều lĩnh vực. Đại học cung cấp các khóc học đại học và sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) 

Đại học - hệ 3 hoặc 4 năm lấy bằng cử nhân. Học sinh không thuộc tình Quebec phải học thêm 1 năm 

Sau đại học - 1 hoặc 2 năm cho bằng Thạc Sĩ. 3 hoặc 4 năm cho bằng Tiến Sĩ

Tỉnh Quebec

 • Nhà trẻ (Pre-school) (dưới 5 tuổi)
 • Mẫu giáo (5-6 tuổi)
 • Tiểu học
  • Lớp 1 (6-7 tuổi) đến lớp 6 (11-12 tuổi)
 • Trung học
  • Secondary I (12-13 tuổi) đến Secondary V (16-17 tuổi). Secondary I - IV tương đương lớp 7 - 11

 

Share In
Các tin liên quan