Các Trường Tại Tỉnh New Brunswick

New Brunswick là một tỉnh cạnh biển ở phía đông Canada với vốn di sản văn hóa hấp dẫn và phong phú, giáp với Nova Scotia, Québec, và tiểu bang Maine của Hoa Kỳ.

New Brunswick khác với các tỉnh duyên hải về mặt địa hình, khí hậu và văn hóa. Cả hai tỉnh Nova Scotia và Prince Edward Island là một trong hai tỉnh được bao quanh bởi, hoặc gần như hoàn toàn được bao quanh bởi nước. Do đó, tác động của đại dương có xu hướng ảnh hưởng đến khí hậu, nền kinh tế và văn hóa. Mặt khác, New Brunswick, mặc dù có một bờ biển dài nhưng lại được che chở bởi Đại Tây Dương và có một lục địa rộng lớn đã được nên đã giảm đi sự ảnh hưởng của đại dương. Kết quả là, tính chất khí hậu có xu hướng lục địa hơn chứ không phải là khí hậu duyên hải.


 University Of New BrunswickUniversity of New Brunswick

Đại học New Brunswick, thành lâp năm 1785, là một trong những trường đại học lâu đời nhất ở Bắc Mỹ, đã đào tạo và giảng dạy nhiều sinh viên ưu tú cho Canada và thế giới. Đại học New Brunswick danh tiếng là một trong năm Đại học tốt nhất tại Canada.

Trường đào tạo các ngành Quản trị kinh doanh, Điện tử, Kinh tế, Tài chính và Kinh doanh quốc tế...

Chi tiết

Share In
Các tin liên quan