Capilano University

Đại học Capilano có danh tiếng quốc tế về giảng dạy, chương trình học và chất lượng dịch vụ. Chúng tôi cố gắng truyền đạt cho sinh viên chúng tôi những kiến thức, kỹ năng, động lực và thái độ để họ có thể có khả năng tự học và tư duy, và đóng góp hiệu quả trong một thế giới thay đổi nhanh chóng.

Capilano nổi tiếng với việc cung cấp một nền tảng học thuật vững chắc và cam kết phát triển các chương trình mới và sáng tạo để đáp ứng với nhu cầu thị trường. Chúng tôi cung cấp các khóa học dự bị, nghệ thuật và khoa học, nghiên cứu kinh doanh và quản lý, chương trình nghệ thuật sáng tạo và áp dụng, y tế và các chương trình dịch vụ con người, cộng với một loạt các dịch vụ hỗ trợ sinh viên học tập và thành công. Giây chứng nhận bao gồm bằng cử nhân, bằng cao đẳng, bằng cấp sau đại học và giấy chứng nhận.


Share In
Các tin liên quan