Columbia International College

Columbia International College (CIC) là trường tư thục lớn nhất Canada, mỗi năm trường chào đón hơn 1.700 học sinh đến từ 70 quốc gia trên thế giới, cung cấp các chương trình đào tạo trung học cơ sở và trung học phổ thông.

CIC là một hệ thống giáo dục chăm sóc toàn diện được xây dựng nhằm đáp ứng tiêu chuẩn đào tạo và chăm sóc chất lượng cao mà các bậc phụ huynh mong muốn. Thành tích học tập của học sinh tốt nghiệp tại CIC phản ánh rõ ràng nhất sự thành công của hệ thống giáo dục chăm sóc toàn diện


Tên Trường: Columbia International College
Loại Trường: Trường Trung Học Dân Lập
Giáo Dục: Từ Lớp 7 đến lớp 12
Địa Điểm: Hamilton – Ontario

CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ CHUYÊN SÂU:

Columbia Internation College (CIC) có  cung cấp chương trình Anh Ngữ chuyên sâu nhằm giúp các du học sinh nhanh chóng có một nền tảng tiếng Anh vững chải, giúp học sinh dễ dàng thích nghi vào môi trường học tập, sinh hoạt và văn hóa quốc tế. Chương trình ESL của trường có 5 cấp độ từ Cơ Bản cho đến Nâng cao.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH:

  • Chương trình Trung Học Cơ Sở (lớp 7 – 8)
  • Chương trình Trung Học Phổ Thông (Tháng 9 – 12)
  • Chương trình Dự bị đại học (lớp 12)
  • Chương trình đào tạo Tiếng Anh và chương trình Trại Hè
  • Chương trình Anh ngữ chuyên sâu ESL
  • Chương trình Dự bị TOEFL, SAT, IETLS

THỜI GIAN NHẬP HỌC:

4 kỳ: Mùa Xuân (tháng 3), Mùa Hè (tháng 5), Mùa Thu (Tháng 10), Mùa Đông (Tháng 1)

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC:

Bảng điểm hoặc học bạ 3 năm học gần nhất.
 

HỌC PHÍ ($CAD):

Bậc Trung Học Cơ Sở (Lớp 7 - 8) Phí Đăng Ký $200 Bậc Trung Học Phổ Thông (Lớp 9 - 12) Phí Đăng Ký $200
Học Phí $20,000 Học Phí $16,000
Phí Ăn $6,000 Phí Ăn $6,000
Phí Ở $5,900 Phí Ở $5,900
Bảo Hiểm Y Tế $550 Bảo Hiểm Y Tế $550
Phí Xe Buýt Trường $600 Phí Xe Buýt Trường $600
Phí Công Nghệ $190 Phí Công Nghệ $190
Phí Đồng Phục $531 Phí Đồng Phục $531
Phí Bảo Đảm CIC (có thể hoàn lại) $1,000 Phí Bảo Đảm CIC (có thể hoàn lại) $1,000
Tổng cộg: (CAD) $34,971 Tổng cộg: (CAD) $34,971

 

Share In
Các tin liên quan