Douglas College

Không giống như tại các trường lớn, các khóa học của chúng tôi được giảng dạy hoàn toàn bởi các giảng viên, không phải trợ giảng. Kết quả là, sinh viên luôn luôn được học hỏi từ một giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm. Ngoài ra, giáo viên hướng dẫn của chúng tôi đang tập trung vào các lớp học, không phải là quá trình nghiên cứu. Điều này có nghĩa là họ dành thời gian để phát triển một môi trường học tập xuất sắc.


các lớp học năm thứ nhất tại trường đại học lớn có thể có 500-800 sinh viên. Tại Douglas, các khóa học tương tự được dạy trong một lớp học từ 30 đến 35 sinh viên. Kết quả là, sinh viên sẽ có cơ hội tham gia vào các thảo luận trong lớp và phát triển các kết nối có ý nghĩa với các giảng viên và bạn học của mình. Tính trung bình, học sinh tại Douglas College trả ít hơn 40% cho các khóa học tương tự dạy tại các trường lớn. 

Tại Douglas College chúng tôi có nhiều dịch vụ để hỗ trợ sinh viên.

  • Cố vấn học thuật giúp sinh viên tìm hiểu hệ thống sau trung học, bao gồm lựa chọn các khóa học để tốt nghiệp có chứng nhận của Douglas College hoặc để chuyển tiếp vào các trường đại học. Cố vấn cung cấp thông tin cho tất cả các chương trình của trường và thông tin chuyển tiếp vào các trường trong tỉnh British Columbia
     
  • Trung tâm học tập cung cấp dạy kèm một thầy một trò và trực tuyến, cũng như các tài liệu tự giúp để giúp học viên nâng cao kỹ năng học tập của họ. Tất cả các dịch vụ Trung tâm Học tập là miễn phí cho sinh viên theo học các khóa học Douglas College.
  • Dịch vụ tư vấn có thể giúp học sinh trong việc quản lý những thách thức cá nhân, kế hoạch nghề nghiệp của họ và hiểu được quyền lợi và trách nhiệm của mình.
Share In
Các tin liên quan