Kwantlen Polytechnic University

Được thành lập bởi chính phủ của British Columbia vào năm 1981, Kwantlen, nay là tại Đại học Bách khoa Kwantlen, có 4 cơ sở nằm trong khu vực Metro Vancouver British Columbia. KPU cung cấp khóa học đại học, cao đẳng, văn bằng và chứng chỉ trong hơn 120 chương trình. Gần 20.000 sinh viên mỗi năm tham dự các khóa học tại trường KPU ở Surrey, Richmond, Langley và Cloverdale.


Đại học Bách khoa Kwantlen cung cấp nhiều khóa học trong đó có những khóa học rất độc đáo để đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường lao động khu vực và toàn cầu. Học sinh có thể học tiếp lên đại học thông qua hệ thống liên thông của các khóa học chứng chỉ và cao đẳng.

Share In
Các tin liên quan