Langara College

Tọa lạc tại Vancouver xinh đẹp thuộc tỉnh BC, Canada, Cao đẳng Langara bắt đầu vào năm 1965 như một phần của Vancouver City College và vào năm 1970, cơ sở trên đường West 49th Avenue được mở. Ngày 01 tháng 4 năm 1994, Langara College được thành lập như là một trường cao đẳng công độc lập thuộc trường Cao đẳng tỉnh.


Hôm nay, Langara là một trong những trường đại học hàng đầu của BC cung cấp nghiên cứu Đại học, Khoa học nghề nghiệp, và các chương trình nghiên cứu thường xuyên và các khóa học cho hơn 21.000 sinh viên mỗi năm.

Share In
Các tin liên quan