North Island College

Giáo dục vô giá cho tương lai của bạn

Với hơn 900 khóa học và 70 chương tín chỉ bao gồm chăm sóc sức khỏe, các ngành nghề, kinh doanh, nghệ thuật, du lịch, và các nghiên cứu trường đại học, NIC cung cấp việc đào tạo giáo dục và kỹ năng cần thiết và với sự hỗ trợ linh hoạt để bạn đạt được mục tiêu của mình.


Quan trọng nhất, tại NIC, bạn sẽ học cách học - và trong thế giới sau trung học và làm việc cạnh tranh cao, đây là một thành phần quan trọng của thành công. lớp học của chúng tôi nhỏ và giảng viên của chúng tôi gần gũi. So với các trường lớn, bạn sẽ tương tác với giáo viên hướng dẫn nhiều hơn của bạn, và được tiếp cận với các tiêu chuẩn công nghiệp và tài nguyên học tập nhiều hơn.

Khi làm việc với các nhân viên NIC, giảng viên, quản trị, Ban Giám đốc và nhiều đối tác cộng đồng của chúng tôi, tôi sẽ phấn đấu để hỗ trợ và khuyến khích tiếp tục thành công của trường và tính bền vững trong cả ngắn hạn và dài hạn.

John Bowman, Chủ tịch,
Cao đẳng North Island

Share In
Các tin liên quan