Red River College

Red River College không ngừng phát triển về quy mô, thiết bị và công nghệ. Sinh viên nhập học tăng hàng năm cũng như danh tiếng của trường. sinh viên của chúng tôi liên tục nổi trội trong công việc của họ sau khi tốt nghiệp.

- Học viện ứng dụng lớn nhất của Manitoba
- Hơn 30.000 học sinh nhập học
- Hơn 200 chương trình toàn thời gian và bán thời gian
- Có 8 cơ sở tại Manitoba
- Trang thiết bị mới nhất
- Giảng viên có trình độ chuyên môn trong ngành
- Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp: 95%


RRC, chúng tôi tự hào về thành tựu học sinh. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp giáo dục chất lượng cao nhất – hướng tới có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Chúng tôi cố gắng để chương trình giảng dạy của chúng tôi phù hợp và thích hợp nhất bằng thông qua các quan hệ đối tác với các ngành công nghiệp và bằng cách sử dụng những thiết bị tân tiến nhất.

Nhiệm vụ của RRC là trang bị kiến thức cho học sinh để xây dựng một nghề nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống và đóng góp cho sự thịnh vượng kinh tế và xã hội của Manitoba thông qua giáo dục áp dụng đặc biệt và nghiên cứu.

Share In
Các tin liên quan