Selkirk College

2370 sinh viên toàn thời gian đang theo học tại 8 cơ sở. Cao đẳng Selkirk cũng là nơi có hơn 311 sinh viên quốc tế từ 26 quốc gia, học tập tại 25 lĩnh vực chương trình. Selkirk College cũng cung cấp các khóa học liên thông cho phép sinh viên chuyển tiếp lên đại học để theo đuổi bằng cấp của họ. Trường nằm trong một khung cảnh tuyệt đẹp cho sự thoải mái của sinh viên trong học tập và giải trí.


Selkirk là một nhà lãnh đạo trong môi trường bền vững và đã thực hiện các sáng kiến nhằm cải thiện đời sống nhà trường, cộng đồng xung quanh và sức khỏe của môi trường. Trường cũng là quê hương của Chủ Tịch Khu Vực Đổi mới trong phát triển nông thôn kinh tế, Trung tâm nghiên cứu không gian địa lý Selkirk College, Viện Phát triển Nông thôn (hợp tác với Columbia Basin Trust) và Trung tâm Mir vì Hòa bình. Selkirk College cung cấp giảng dạy gương mẫu và kinh nghiệm học tập xuất sắc.

Share In
Các tin liên quan