Vancouver Island University

Được biết đến như một trung tâm xuất sắc trong giảng dạy, nghiên cứu ứng dụng và học, Trường Đại học Vancouver Island (VIU), một tổ chức sau trung học công lập, đào tạo sinh viên tốt nghiệp chất lượng đẻ đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động trên cả nước và trên thế giới.


Với nguồn gốc từ trường dạy nghề đầu tiên Nanaimo vào năm, VIU chia sẻ một lịch sử phong phú và nối kết với các cộng đồng của mình. Đó là lịch sử và sự cam kết của công đồng đã cung cấp cho VIU một nền tảng vững chắc mà VIU tiếp tục phát triển.

VIU là một trường năng động, được quốc tế biết đến trường đại học có số học sinh vượt quá 16.000 người, trong đó có hơn 1.800 sinh viên quốc tế, 1.500 sinh viên bản xứ (aboriginal students), và sử dụng hơn 2.000 giảng viên và nhân viên.

Share In
Các tin liên quan