Chang Jung Christian University (CJCU) 長榮大學

Đại học Chang Jung được sáng vào năm 1993. Sỉ số học sinh của CJCU bao gồm hơn 9.000 sinh viên đại học và gần 1.000 sinh viên sau đại học. Hiện nay, trường đào tạo giảng dạy 5 chuyên ngành: Quản lý; Khoa học sức khỏe; Nhân văn và Khoa học xã hội; Thông tin và Kỹ thuật; và Thần học. Có 26 chương trình cử nhân, mười tám chương trình thạc sĩ, và một chương trình tiến sĩ.


Tên trường: Đại học Chang Jung
 Loại: trường Đại học tư
Website: http://www.cjcu.edu.tw/
Địa chỉ: Gueiren, Tainan (Đài Nam)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH

College of Management

•    Graduate School of Business and Operations Management
•    (EMBA) Executive Master of Business Administration
•    Department of Business Administration
•    Department of International Business
•    Department of Accounting and Information Systems
•    Department of Aviation and Maritime Transportation Management
•    Department of Land Management and Development
•    Department of Finance
•    Department of Sports and Recreation Management
•    Bachelors Degree Program in Technology Management
•    Bachelors Degree Program in Leisure Industry Management
•    Bachelors Degree Program in Real Estate Project Management

College of Health Sciences

•    Graduate Institute of Medical Sciences
•    Department of Health Care Administration
•    Department of Nursing
•    Department of Nutrition and Health Sciences
•    Department of Occupational Health and Safety
•    Department of Bioscience Technology
•    Department of Respiratory Care
•    Department of Clinical Psychology   

College of Humanities and Social Sciences

•    Graduate Institute of Taiwan Studies
•    Teacher Education Center
•    Department of Mass Communication
•    Department of Translation and Interpretation Studies
•    Department of Social Work
•    Department of Computer Aided Media Design
•    Department of Applied Japanese Language
•    Department of Philosophy and Religion
•    Department of Visual Arts
•    Bachelors Degree Program in Calligraphy and Painting Arts

College of Information and Engineering

•    Department of Information Management
•    Department of Engineering & Management of Advanced Technology
•    Department of Computer Science and Information Engineering,
•    Teacher Bachelors Degree Program in Production of Digital Content

College of Theology

•    Department of Theology

School of Liberal Arts Education

•    Center for General Education
•    Language Education Center

THỜI GIAN NHẬP HỌC

Có 2 mùa nhập học: tháng 9 và tháng 2 (Bậc sau Đại học)

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

  • Hai thư giới thiệu của thầy cô/ Cơ quan làm việc
  • Bản kết hoạch học tập
  • Nếu chương trinh học được giảng dạy bằng tiếng Anh, phải cung cấp  giấy chứng nhận trình độ Anh ngữ quốc tế TOEFL, TOEIC hoặc IELTS, nếu chương trinh được giảng dạy bằng tiếng Hoa, phải cung cấp giấy chứng nhận trình độ tiếng Trung
  • Giấy tờ tài chính
  • Giấy khám sức khỏe

HỌC PHÍ và PHÍ SINH HOẠT

  • Học phí: USD$1.500 – USD$2.500 / học kỳ
  • Ký túc xá: USD$ 200 – USD$ 350 / tháng
  • Phí sinh hoạt: USD$ 200 – 350 / tháng

 

Share In
Các tin liên quan