Chaoyang University of Technology (CYUT) 朝陽科技大學

Trường Đai học kỹ thuật Chaoyang được thành lập vào năm 1994. Trường hiện có 16.000 sinh viên. Trường chuyên đào tạo các chuyên ngành như: Quản trị, Khoa học và kỹ thuật, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Thiết kế, Tin học.

Với những thành tích và chất lượng trong giảng dạy đã đạt được, CYUT đã liên tục phát triển và mở rộng với cấu trúc hiện tại có 5 học viện, 23 khoa, và 18 chương trình đào tạo sau đại học, trong đó có 5 chương trình đào tạo tiến sỹ.


Tên trường: Trường Đai học kỹ thuật Chaoyang
 Loại: trường Đại học tư
Website: http://web.cyut.edu.tw
Địa chỉ: Wufeng District, Taichung (Đài Trung)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH

College of Management

•    Ph.D. Program in Strategic Development of Taiwan’ s Industry
•    Master Program in Senior Executive Master of Business Administration
•    Department and Graduate Institute of Finance
•    Department and Graduate Institute of Business Administration
•    Department and Graduate Institute of Insurance
•    Department and Graduate Institute of Accounting
•    Department and Graduate Institute of Leisure Service Management
•    Department of Marketing and Logistics Management
•    Department of Golden-Ager Industry Management

College of Science and Engineering

•    Department and Graduate Institute of Construction Engineering
•    Department and Graduate Institute of Industrial Engineering and Management
•    Department and Graduate Institute of Applied Chemistry (Master and Ph.D. Program in Biochemical Technology)
•    Department and Graduate Institute of Environmental Engineering and Management   

College of Design

•    Department and Graduate Institute of Architecture(Master and Ph.D. Program in Architecture and Urban Design)
•    Department of Visual Communication Design
•    Department and Graduate Institute of Industrial Design
•    Department of Landscape and Urban Design

College of Humanities and Social Sciences

•    Department of Communication Arts
•    Department and Graduate Institute of Applied Foreign Languages
•    Department and Graduate Institute of Early Childhood Development and Education
•    Department and Graduate Institute of Social Work

College of Informatics

•    Department,Graduate Institute and Doctoral Program of Information Management
•    Department and Graduate Institute of Computer Science and Information Engineering
•    Department and Graduate Institute of Information and Communication Engineering

THỜI GIAN NHẬP HỌC

Có 2 mùa nhập học: tháng 9 và tháng 2 (Bậc sau Đại học)

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

  • Hai thư giới thiệu của thầy cô/ Cơ quan làm việc
  • Bản kết hoạch học tập
  • Nếu chương trinh học được giảng dạy bằng tiếng Anh, phải cung cấp  giấy chứng nhận trình độ Anh ngữ quốc tế TOEFL, TOEIC hoặc IELTS, nếu chương trinh được giảng dạy bằng tiếng Hoa, phải cung cấp giấy chứng nhận trình độ tiếng Trung
  • Giấy tờ tài chính
  • Giấy khám sức khỏe

HỌC PHÍ và PHÍ SINH HOẠT

  • Học phí: USD$ 1.500 – USD$2.500/ học kỳ
  • Ký túc xá: USD$ 200 – USD$ 350/ tháng
  • Phí sinh hoạt: USD$ 200 – 350/ tháng


 

Share In
Các tin liên quan