Chung Shan Medical University 中山醫學大學

Do việc thiếu hụt lực lượng các nha sĩ trong thời kỳ hậu chiến những năm 50 tại Đài Loan, Tiến sĩ Ju-Chuan Chou đã sáng lập ra trường Cao đẳng nha khoa Chung Shan (tiền thân của trường đại học Y Chung Shan) vào năm 1960 với mục đích đào tạo thêm nhiều nha sĩ. Trường được đặt tên theo tiến sĩ Sun Yat-Sen, tên hiệu là Chung – Shan. Sau nhiều nỗ lực, năm 1977, trường được bộ trưởng Giáo dục công nhận và thành trường cao đẳng Y học và Nha khoa Chung Shan. Năm 2001, trường được cải tổ lại thành trường đại học Y Chung Shan (CSMU).


Ngoài ta, với tư cách là một trường y khoa, đại học Y Chung Shan đã liên kết với 5 bệnh viện quận: Da –Ching, Chung – Kang, Wen – Hsin, Tay – Yuan và Chung Shing.

Trong 50 năm qua, Chung Shan đã và đang đào tạo một thế hệ sinh viên có chất lượng. Họ đã đóng góp nhiều cho việc chăm sóc sức khỏe của xã hội trên toàn thế giới. Nhiều sinh viên của trường hiện đang giữ nhiều chức vụ quan trọng.

Tên trường: Trường Đai học Y Chung Shan
Loại: trường Đại học tư
Website:
http://www.csmu.edu.tw
Địa chỉ: Wufeng District, Taichung (Đài Trung)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

College of Medicine

 • School of Medicine
 • Institute of Biochemistry and Biotechnology
 • Institute of Medicine
 • Institute of Microbiology & Immunology
 • Institute of Medical and Molecular Toxicology
 • Institute of Applied Medical Microbiology

College of Oral Medicine

 • School of Dentistry
 • Institute of Oral Biology and Biomaterial Science

College of Medical Science and Technology

 • School of Medical Laboratory and Biotechnology
 • School of Physical Therapy
 • School of Biomedical Sciences
 • School of Speech Language Pathology & Audiology
 • School of Occupational Therapy
 • School of Medical Imaging and Radiological Sciences
 • School of Optometry
 • School of Psychology and Institute of Clinical Psychology

College of Health Care and Management
 

 • School of Nutrition
 • School of Public Health
 • School of Health Policy and Management
 • School of Occupational Safety and Health
 • School of Applied Chemistry
 • School of Applied Information Sciences
 • School of Health Diet and Industry Management

College of Medical Humanities and Social Sciences

 • School of Medical Sociology and Social Work
 • School of Taiwanese Languages
 • School of Applied Foreign Languages

College of Nursing

 • School of Nursing

THỜI GIAN NHẬP HỌC

Có 2 mùa nhập học: tháng 9 và tháng 2 (Bậc sau Đại học)

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

 • Hai thư giới thiệu của thầy cô/ Cơ quan làm việc
 • Bản kết hoạch học tập
 • Nếu chương trinh học được giảng dạy bằng tiếng Anh, phải cung cấp  giấy chứng nhận trình độ Anh ngữ quốc tế TOEFL, TOEIC hoặc IELTS, nếu chương trinh được giảng dạy bằng tiếng Hoa, phải cung cấp giấy chứng nhận trình độ tiếng Trung
 • Giấy tờ tài chính
 • Giấy khám sức khỏe

HỌC PHÍ và PHÍ SINH HOẠT

 • Học phí: USD$ 1.500 – USD$2.500/ học kỳ
 • Ký túc xá: USD$ 200 – USD$ 350/ tháng
 • Phí sinh hoạt: USD$ 200 – 350/ tháng

 

Share In
Các tin liên quan