Đại học Chang Gung 長庚大學

Đại học Chang Gung nằm ở thành phố Đào Viên, nơi có sân bay quốc tế Đào Viên, thuận tiện cho việc đi lại. Trường được thành lập vào tháng 4/1987 là một trường Đại học tư và chuyên giảng dạy trong chương trình y khoa, quản trị và kỹ thuật.

Năm 2013, Trường được xếp hạng 387 trong top những trường đại học hàng đầu trên thế giới, năm 2014, xếp thứ hạng số 81 trong top những trường đại học hàng đầu tại Châu Á.


Tên trường: Đại học Chang Gung
 Loại: trường Đại học tư
Website: http://www.cgu.edu.tw/
Địa chỉ: Guishan, Taoyuan (Đào Viên)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH

Các chương trình học tại trường xoay quanh về các chương trình y khoa, quản trị và kỹ thuật. Trường cung cấp các chương trình cho bậc Đại học, thạc sỹ và tiến sĩ.

College of Medicine

School of Medicine

•    Department of Microbiology & Immunology
•    Department of Anatomy
•    Department of Parasitology
•    Department of Biochemistry and Molecular Biology
•    Department of Physiology and Pharmacology
•    Department of Pathology
•    Department of Medical Humanities and Social Science

School of Nursing

•    Department of Medical Biotechnology and Laboratory Science
•    Department of Physical Therapy
•    Department of Occupational Therapy
•    School of Traditional Chinese Medicine
•    Department of Medical Imaging and Radiological Sciences
•    Department of Respiratory Therapy
•    Graduate Institute of Biomedical Sciences
•    Graduate Institute of Clinical Medicine Sciences
•    Graduate Institute of Early Intervention
•    Graduate Institute of Dental and Craniofacial Science
•    Graduate Institute of Natural Product
•    Graduate Institute of Traditional Chinese Medicine
•    Master's Degree Program in Molecular Medicine

College of Management

•    Department of Information Management
•    Department of Health Care Management
•    Department of Industrial and Business Management
•    Department of Industrial Design
•    School of Business
•    PreMBA
•    Graduate Institute of Business and Management

College of Engineering

•    Department and Graduate Institute of Electrical Engineering
•    Department and Graduate Institute of Mechanical Engineering
•    Department and Graduate Institute of Chemical and Materials Engineering
•    Department and Graduate Institute of Electronic Engineering
•    Department and Graduate Institute of Computer Science and Information Engineering
•    Graduate Institute of Electro-Optical Engineering
•    Graduate Institute of Medical Mechatronics Science
•    Graduate Institute of Biochemical and Biomedical Engineering
•    Ph.D. Program in Biomedical Engineering

THỜI GIAN NHẬP HỌC

Có 2 mùa nhập học: tháng 9 và tháng 2 (Bậc sau Đại học)

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

  1. Hai thư giới thiệu của thầy cô/ Cơ quan làm việc
  2. Bản kết hoạch học tập
  3. Nếu chương trinh học được giảng dạy bằng tiếng Anh, phải cung cấp  giấy chứng nhận trình độ Anh ngữ quốc tế TOEFL, TOEIC hoặc IELTS, nếu chương trinh được giảng dạy bằng tiếng Hoa, phải cung cấp giấy chứng nhận trình độ tiếng Trung
  4. Giấy tờ tài chính
  5. Giấy khám sức khỏe

HỌC PHÍ và PHÍ SINH HOẠT

  • Học phí: USD$1.500 – USD$2.500 / học kỳ
  • Phí sinh hoạt: USD$200 – 350/tháng

 

Share In
Các tin liên quan