Đại Học Quốc Lập Cheng Chi 國立政治大學

Tên tiếng Anh: National Chengchi University (NCCU). Năm 1927 trường được thành lập tại thành phố Đài Bắc, với tiền thân là trường Nghiệp vụ Đảng Trung Ương, trực thuộc Quốc Dân Đảng Trung Quốc. Trường từng là cái nôi chính trong công cuộc bồi dưỡng lãnh đạo và công nhân viên chức các ban ngành chính phủ.


Đại học Quốc gia Chengchi (NCCU) được ghi nhận là nghiên cứu nòng cốt trong lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn .

Trong 8 thập kỷ qua , thông qua hình thành và phát triển, đã được phát huy phương châm của trường là, "Hài hòa, Độc lập, cân bằng tính ưu việt",   tiếp tục hoàn thiện phương pháp giảng dạy nghiên cứu để nuôi dưỡng nhân tài cho đất nước xã hội .

Hiện nay, trường đã có tổng cộng 9 học viện bao gồm :

  1. Học viện Văn học
  2. Học viện Khoa học thực tiễn
  3. Học viện Khoa học xã hội
  4. Học viện Ngôn ngữ quốc tế
  5. Học viện Thương vụ
  6. Học viện Nghiệp vụ Quốc tế
  7. Học viện Giáo dục và đào tạo
  8. Học viện Pháp luật
  9. Học viện truyền thông

trong đó đào tạo từ bậc Đại Học đến thạc sỹ, tiến sỹ .  Tổng số lượng sinh viên quốc tế khoảng trên 400 sinh viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Với lịch sử lâu đời, trường đã được xây dựng phát triển, mở rộng với quy mô lớn (diện tích lên đến 103,8 hecsta).

Khai giảng: Tháng 9

Thời gian nộp hồ sơ: Khoảng đầu tháng 1 đến hết tháng 3 

Xin tham khảo tại: http://www.nccu.edu.tw/

Share In
Các tin liên quan