Feng Chia University 逢甲大學

Trong thập niên 1950, trường được thành lập và lấy tên gọi là Cao Đẳng kỹ thuật và kinh doanh Feng Jia. Trường cao đẳng này đã được thành lập gần Núi Da-Tun ở phía bắc thành phố Đài Trung. Năm 1980, trường trở thành trường đại học.


Hàng năm trường tuyển khoảng 20.172 sinh viên mới và nghiên cứu sinh với tám học viện (colleges): Kỹ thuật, Kinh doanh, Khoa học, Xây dựng và Phát triển, Kỹ thuật Điện tử và Thông tin, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường quản lý và Phát triển. Trường có 32 khoa, 15 cơ sở nghiên cứu. Đội ngũ giảng dạy có 604 người, trong đó có 134 giáo sư, 260 phó giáo sư, 81 trợ lý giáo sư, 129 giảng sư. Số lượng viên: 20.172 người, trong đó đại học 17.083, nghiên cứu sinh 3089 người.

Tên trường: Trường Đại học Feng Jia
Loại: trường Đại học tư
Website:
http://www.fcu.edu.tw/
Địa chỉ: Xitun, Taichung (Đài Trung)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

College of Business

 • Accounting
 • Business Administration
 • Continuing Education Program in Business
 • Cooperative Economics
 • Economics
 • Public Finance
 • Financial and Economic Law
 • International Trade
 • International Business Administration
 • International Master of Business -Administration
 • Management of Technology
 • Marketing
 • Ph.D. Program in Business
 • Statistics

College of Construction and Development

 • Architecture
 • Civil Engineering
 • Continuing Education Bachelor's Program of ---Interior and Landscape Design
 • Landscape and Recreation
 • Land Management
 • Ph.D Program in Civil and Hydraulic Engineering
 • Transportation Technology and Management
 • Urban Planning and Spatial Information
 • Water Resources Engineering and Conservation

College of Engineering

 • Aerospace and System Engineering
 • Chemical Engineering
 • Fiber and Composite Materials
 • Industrial Engineering and Systems Management
 • Master Program of Electroacoustics
 • Master Program in Green Energy Science and Technology
 • Mechanical and Computer-Aided Engineering
 • The Ph. D. program in Mechanical and Aeronautical Engineering

College of Finance

 • Finance
 • Risk Management and Insurance
 • Ph.D Program of Finance
 • Master's Program of Finance
 • Bachelor's Program of Financial Engineering and Actuarial Science

College of Humanities and Social Sciences

 • Chinese Literature
 • Foreign Languages and Literature
 • History and Historical Relics
 • Language Center
 • Public Policy

College of Information and Electrical Engineering

 • Automatic Control Engineering
 • Communications Engineering
 • Electrical Engineering
 • Electronic Engineering
 • Honor Program in Information and Electrical Engineering
 • Information Engineering and Computer Science
 • Master's Program in Biomedical Informatics and Biomedical Engineering
 • Ph. D. Program in Electrical and Communications Engineering

College of Sciences

 • Applied Mathematics
 • Environmental Engineering and Science
 • Materials Science and Engineering
 • Photonics

THỜI GIAN NHẬP HỌC

Có 2 mùa nhập học: tháng 9, tháng 2 (bậc sau Đại học)

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

 • Hai thư giới thiệu của thầy cô/ Cơ quan làm việc
 • Bản kết hoạch học tập
 • Nếu chương trinh học được giảng dạy bằng tiếng Anh, phải cung cấp  giấy chứng nhận trình độ Anh ngữ quốc tế như IELTS 5.0, TOEIC 550, TOEFL 500, nếu chương trinh được giảng dạy bằng tiếng Hoa, phải cung cấp giấy chứng nhận trình độ tiếng Trung như TOCFL cấp 4, chứng chỉ HSK.
 • Giấy tờ tài chính
 • Giấy khám sức khỏe
 • Tốt nghiệp loại khá giỏi

HỌC PHÍ và PHÍ SINH HOẠT

 • Học phí: USD$ 1.500 – USD$2.500/ học kỳ
 • Ký túc xá: USD$ 200 – USD$ 350/ tháng
 • Phí sinh hoạt: USD$ 200 – 350/ tháng

 

Share In
Các tin liên quan