Fu Jen Catholic University 輔仁大學

Trường được thành lập năm 1925, Trường Fu Jen là một trường Công giáo tại Tân Bắc, Đài Loan. Khuôn viên của trường rộng 35 ha và tổng số học viên của trường hiện nay là 26.000 học sinh và liên kết với 311 trường Đại học trên thế giới (tính đến 2014).


Trường bao gồm 11 chương trình đào tạo, gồm có: Liberal Arts, Arts, Education, Communication, Foreign Languages, Science and Engineering, Human Ecology, Law, Social Sciences, Management, Medicine. 48 phòng ban cung cấp 47 chương trình thạc sĩ, 22 chương trình thạc sĩ tại chức, 11 chương trình tiến sĩ, và 16 khoa trong các trường giáo dục thường xuyên.

Tên trường: Trường Đại học Fu Jen
Loại: trường Đại học tư
Website: http://www.fju.edu.tw/
Địa chỉ: Xinzhuang, Xin Pei Shi (Tân Bắc)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

College of Liberal Arts   

 • Department of Chinese Literature
 • Department of History
 • Department of Philosophy

College of Education

 • Department of Physical Education
 • Department of Library and Information Science
 • The Graduate School of Educational Leadership and Development

College of Communication

 • Department of Physical Education
 • Department of Library and Information Science
 • The Graduate School of Educational Leadership and Development

College of Arts

 • Department of Music
 • Department of Applied Arts
 • Department of Landscape Architecture

College of Medicine

 • Department of Nursing
 • Department of Public Health
 • Department of Clinical Psychology
 • School of Medicine
 • Department of Occupational Therapy
 • Graduate Institute of Basic Medicine
 • Department of Respiratory Therapy

College of Science and Engineering

 • Department of Mathematics
 • Department of Physics
 • Department of Chemistry
 • Department of Life Science
 • Department of Psychology
 • Department of Computer Science & Information Engineering
 • Department of Electrical Engineering
 • -Graduate Institute of Applied Science and Engineering

College of Foreign Languages

 • Department of English Language and Literature
 • Department of German Language and Literature
 • Department of French Language and Literature
 • Department of Spanish Language and Literature
 • Department of Japanese Language and Literature
 • Department of Italian Language and Literature
 • Graduate Institute of Linguistics
 • Graduate Institute of Translation and Interpretation Studies
 • Graduate Institute of Comparative Literature

College of Human Ecology

 • Department of Child and Family Studies
 • Department of Restaurant, Hotel and Institutional Management
 • Department of Food Sciences 
 • Department of Nutrition Science
 • Department of Textiles and Clothing
 • Graduate Institute of Museum Studies
 • Graduate Institute of Nutrition and Food Sciences
 • International Master Degree Program in Brand and Fashion Management

School of Law

 • Department of Law
 • Department of Financial and Economic Law
 • Graduate Department of Law

College of Management

 • Department of Accounting
 • Department of Business Administration
 • Department of Business Administration (Master’s Program in Management)
 • Department of Statistics and Information Science
 • Department of Statistics and Information Science (Master’s Program in Applied Statistics)
 • Department of Finance and International Business
 • Department of Finance and International Business (Master’s Program in Finance)
 • Department of Information Management
 • MS Program of Technology Management
 • MBA Program of Global Entrepreneurial Management and Business Administration
 • MBA Program in International Management (imMBA)
 • Master's Program in Social Enterprise
 • Graduate Institute of Business Administration (Ph.D. Program)

College of Social Sciences

 • Department of Sociology
 • Department of Social Work
 • Department of Economics
 • Department of Religious Studies

School of Continuing Education

 • Department of Chinese Literature 
 • Department of History
 • Department of Philosophy
 • Department of Mass Communication
 • Department of Library and Information Sciences
 • Department of English Language and Literature
 • Department of Japanese Language and Literature
 • Department of Mathematics
 • Department of Economics
 • Department of Law
 • Department of Business Administration 
 • Department of Accounting
 • Department of Statistics and Information Science
 • Department of International Trade and Finance
 • Department of Restaurant, Hotel and Institutional Management

THỜI GIAN NHẬP HỌC

Có 2 mùa nhập học: tháng 9, tháng 2 (bậc sau Đại học)

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

 • Hai thư giới thiệu của thầy cô/ Cơ quan làm việc
 • Bản kết hoạch học tập
 • Nếu chương trinh học được giảng dạy bằng tiếng Anh, phải cung cấp  giấy chứng nhận trình độ Anh ngữ quốc tế như IELTS 5.0, TOEIC 550, TOEFL 500, nếu chương trinh được giảng dạy bằng tiếng Hoa, phải cung cấp giấy chứng nhận trình độ tiếng Trung như TOCFL cấp 4, chứng chỉ HSK.
 • Giấy tờ tài chính
 • Giấy khám sức khỏe
 • Tốt nghiệp loại khá giỏi

HỌC PHÍ và PHÍ SINH HOẠT

 • Học phí: USD$ 1.500 – USD$2.500/ học kỳ
 • Ký túc xá: USD$ 200 – USD$ 350/ tháng
 • Phí sinh hoạt: USD$ 200 – 350/ tháng

 

Share In
Các tin liên quan