National Cheng Kung University,NCKU 國立成功大學

Cheng Kung National University (NCKU), nằm ở thủ đô cổ kính và văn hóa Đài Nam tại Đài Loan, là một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu của Đài Loan và một nhà lãnh đạo trong việc thúc đẩy hợp tác công nghiệp. Với hơn 1.200 giảng viên, 22.000 sinh viên và 140.000 cựu sinh viên trên tòan thế giới, trường được biết đến với môn kỹ thuật, khoa học, y học, quản lý, lập kế hoạch và thiết kế.


Trường được thành lập vào tháng 1/1993 có trụ sở tại phía Đông thành phố Đài Nam, nơi được coi là trung tâm khoa học và công nghệ của Đài Loan

Tên trường: Trường Đại học Quốc lập Cheng Kung
Loại: trường Quốc lập
Website:
http://web.ncku.edu.tw/
Địa chỉ: Dong Qu, Tainan (Đài Nam)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

College of Liberal Art

 • Department of Chinese Literature
 • Department of Foreign Languages and Literature
 • Department of Taiwanese Literature
 • Department of History
 • Institute of Art
 • Chinese Language Center
 • English Language Center

College of Science

 • Department of Mathematics
 • Department of Physics
 • Department of Chemistry
 • Department of Earth Sciences
 • Department of Photonics
 •  Institute of Space and Plasma Sciences

College of Engineering

 • Department of Mechanical Engineering
 • Department of Chemical Engineering
 • Department of Resources Engineering
 • Department of Materials Science and Engineering
 • Department of Civil Engineering
 • Department of Hydraulic and Ocean Engineering
 • Department of Engineering Science
 • Department of System and Naval Mechatronic Engineering
 • Department of Aeronautics and Astronautics
 • Department of Geomatics
 • Department of BioMedical Engineering
 • Department of Environmental Engineering
 • Institute of Ocean Technology and Marine Affairs
 • Institute of Civil Aviation
 • International Bachelor Degree Program on Energy
 • International Curriculum for Advanced Materials Program
 • International Graduate Program of Civil Engineering and Management
 • International Master Program on Natural Hazards Mitigation and Management

College of Electrical Engineering & Computer Science

 • Department of Electrical Engineering
 • Department of Computer Science and Information Engineering
 • Institute of Manufacturing Information and Systems
 • Institute of Microelectronics
 • Institute of Computer & Communication
 • Institute of Medical Informatics

College of Management

 • Department of Industrial Management Science
 • Department of Transportation and Communication Management Science
 • Department of Statistics
 • Department of Accountancy
 • Institute of Information Management
 • Institute of Finance & Banking
 • Institute of Telecommunications Management
 • Executive Master of Business Administration
 • Institute of International Management (IMBA)
 • Advanced Master of Business Administration
 • Institute of Physical Education, Health & Leisure Studies
 • Department of Business Administration and Graduate
 • Institute of International Business

College of Social Science

 • Department of Political Science
 • Department of Economics
 • Department of Psychology
 • Department of Law and Institute of Law in Science and Technology
 • Institute of Education
 • Institute of Cognitive Science
 • Institute of Political Economy
 • Mind Research and Image Center

College of Planning and Design

 • Department of Architecture
 • Department of Urban Planning
 • Department of Industrial Design
 • Department of Creative Industry Design

College of Bioscience & Biotechnology

 • Department of Life Sciences
 • Department of Biotechnology and Bioindustry Science
 • Institute of Biotechnology
 • Institute of Bioinformatics and Biosignal Transduction
 • Institute of Tropical Plant Sciences

College of Medicine

 • School of Medicine
 • Department of Biochemistry and Molecular Biology
 • Department of Forensic Medicine
 • Department of Otolaryngology
 • Department of Physiology
 • Department of Pathology
 • Department of Dermatology
 • Department of Microbiology and Immunology
 • Department of Internal Medicine
 • Department of Urology
 • Department of Pharmacology
 • Department of Surgery
 • Department of Anesthesiology
 • Department of Environmental and Occupational Health
 • Department of Pediatrics
 • Department of Physical Medicine and Rehabilitation
 • Department of Parasitology
 • Department of Obstetrics Gynecology
 • Department of Radiology
 • Department of Public Health
 • Department of Orthopaedics
 • Department of Nuclear Medicine
 • Department of Cell Biology and Anatomy
 • Department of Neurology
 • Department of Family Medicine
 • Department of Psychiatry
 • Department of Emergency Medicine
 • Department of Ophthalmology
 • Department of Dentistry
 • Department of Occupational and Environmental Medicine
 • Department of Nursing
 • Department of Occupational Therapy

THỜI GIAN NHẬP HỌC

Có 2 mùa nhập học: tháng 9, tháng 2 (bậc sau Đại học)

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

 • Hai thư giới thiệu của thầy cô/ Cơ quan làm việc
 • Bản kết hoạch học tập
 • Nếu chương trinh học được giảng dạy bằng tiếng Anh, phải cung cấp  giấy chứng nhận trình độ Anh ngữ quốc tế như IELTS 5.0, TOEIC 550, TOEFL 500, nếu chương trinh được giảng dạy bằng tiếng Hoa, phải cung cấp giấy chứng nhận trình độ tiếng Trung như TOCFL cấp 4, chứng chỉ HSK.
 • Giấy tờ tài chính
 • Giấy khám sức khỏe
 • Tốt nghiệp loại khá giỏi

HỌC PHÍ và PHÍ SINH HOẠT

 • Học phí: USD$ 1.500 – USD$2.500/ học kỳ
 • Ký túc xá: USD$ 200 – USD$ 350/ tháng
 • Phí sinh hoạt: USD$ 200 – 350/ tháng

 

Share In
Các tin liên quan