Trường Đại Học Quốc Gia Đài Loan 國立台灣大學

Đại Học Quốc gia Đài Loan - National Taiwan University (NTU) là một trường Đại Học công lập tại thành phố Đài Bắc, Đài Loan. Trường đại học được thành lập vào năm 1928 trong thời kỳ đô hộ của Nhật được gọi là Đại học Taihoku (Taipei) Imperial. Sau khi chiến tranh thế giới thứ II kết thúc, chính phủ của nước Cộng hòa Trung Quốc tổ chức lại và đổi tên thành Đại học Quốc gia Đài Loan vào ngày 15 tháng 11 năm 1945.


Trường có một khuôn viên chính và 6 khuôn viên khác với và 54 phòng ban khác nhau, 96 Viện Đào Tạo Đại học và 4 Trung tâm nghiên cứu, giảng dạy trên 100 chuyên ngành học khác nhau và NTU cung cấp bằng cử nhân, thạc sĩ, và trình độ tiến sĩ trong nhiều lĩnh vực.

Với khoảng 30,000 sinh viên, trường có 11 học viện bao gồm:

 • College of Liberal Arts
 • College of Science
 • College of Social Sciences
 • College of Medicine
 • College of Engineering
 • College of Agriculture
 • College of Management
 • College of Public Health
 • College of Electrical Engineering and Computer science, 
 • College of Law
 • College of Life Science 

Trường được ghi nhân là trường có yêu cầu đầu vào gắt gau nhất tại Đài Loan. Năm 2011 theo đánh gia của QS World University Rankings, trường giữ vị trí 87 trện thế giới.

Khai giảng: Tháng 9

Thời gian nộp hồ sơ: Khoảng đầu tháng 1 đến đầu tháng 3

Xin tham khảo tại: http://www.ntu.edu.tw/

 
Share In
Các tin liên quan