Rancho Solano Preparatory School

Rancho Solano Preparatory School là trường Trung Học Dân Lập tại Scottsdale, Arizona. Trường được thành lập năm 1954 với mục tiêu giảng dạy các học sinh quốc tế, cung cấp chương trình đào tạo từ cấp lớp mẫu giáo đến lớp 12 trong môi trường học tập năng động, đa văn hóa cùng với các buổi học ngoại khóa phát triển tính cách, kỹ năng của bản thân.


Tên trường: Rancho Solano Preparatory School
Loại trường: Trường Trung Học Dân Lập
Địa chỉ: Scottsdale – Maricopa County – Arizona
Website: http://www.ranchosolano.com/

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH

Rancho Solano Preparatory School cung cấp chương trình học từ cấp lớp mẫu giáo đến cấp lớp 12.

HỌC PHÍ

Cấp lớpHọc Phí ước lượng
Lớp 1 – lớp 5$ 15,450
Lớp 6 – lớp 8$ 16,750
Lớp 9 – lớp 11$ 20,025
Lớp 12$ 20,075

Thông tin chi tiết:
https://cdn.media56.whipplehill.net/ftpimages/508/misc/misc_140222.pdf


THỜI GIAN NHẬP HỌC

Năm học tại trường Rancho Solano Preparatory School bắt đầu vào tháng 9

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

  • Đối với học sinh từ cấp lớp 1 đến lớp 5, trường sẽ có một buổi phỏng vấn và làm bài kiểm tra nếu cần.
  • Đối với học sinh từ cấp lớp 6 đến lớp 12, học sinh được yêu cầu làm bài kiểm tra SSAT – Secondary School Admission Test khi đăng ký nhập học.
     
Share In
Các tin liên quan