Lincoln Academy

Lincoln Academy là trường trung học dân lập tại Newscastle, Maine. Trường được thành lập vào năm 1801 và là trường lâu đời thứ 4 tại Maine. Trường cung cấp chương trình đào tạo tứ cấp lớp 9 đến lớp 12 với quy mô lớp học nhỏ (17:1), trang thiết bị học tập hiện đại.


Tên trường: Lincoln Academy
Loại trường: Trường Trung Học Dân Lập
Giáo dục: Cấp lớp  9 – lớp 12
Địa chỉ: Newcastle – Lincoln – Maine
Website: http://www.lincolnacademy.org/

CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ CHUYÊN SÂU

Lincoln Academy cung cấp chương trình đào tạo Anh Ngữ Chuyên Sâu ESL nhằm giúp các học sinh nâng cao trình độ Anh Ngữ của bản thân, dễ dàng hiểu và theo học tại các khóa của trường, nhanh chóng thích nghi với môi trường học tập, giao tiếp và sinh hoạt văn hóa Mỹ.

Thông tin chi tiết: http://www.lincolnacademy.org/academics/esl/

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH

Lincoln Academy cung cấp chương trình đào tạo cấp lớp 9 đến lớp 12.

HỌC PHÍ

THỜI GIAN NHẬP HỌC

Năm học tại Lincoln Academy bắt đầu từ tháng 9

ĐIỀU KIỆN NHẬP HỌC

Lincoln Academy nhận học sinh theo học lớp 9 – 11, yêu cầu nộp chứng chỉ Anh Ngữ TOEFL, IELTS tối thiểu:

 TOEFL
IELTS
Lớp 926 – 373.0
Lớp 1038 – 514.0
Lớp 1152 – 655.0 

Share In
Các tin liên quan