Thornton Academy

Thornton Academy là trường trung học dân lập tại Saco, Maine. Trường cung cấp chương trình đào tạo từ cấp lớp 6 đến lớp 12 với nhiều khóa học khác nhằm giúp các học sinh chuẩn bị tốt kiến thức cho những dự dịnh nghề nghiệp tương lai của bản thân.


Tên trường: Thornton Academy
Loại trường: Trường Trung Học Dân Lập
Giáo dục: Cấp lớp  6 – lớp 12
Địa chỉ: Saco – York – Maine
Website: http://www.thorntonacademy.org/

CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ CHUYÊN SÂU

hornton Academy cung cấp chương trình Anh Ngữ chuyên sâu cho các học sinh nhằm nâng cao trình độ Anh Ngữ của bản thân, dễ dàng học và hiểu các khóa học của trường, nhanh chóng thích nghi với môi trường học tập, giao tiếp và sinh hoạt văn hóa Mỹ.

Thông tin chi tiết: http://www.thorntonacademy.org/page.cfm?p=528

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH

Thornton Academy cung cấp chương trình học từ cấp lớp 6 đến lớp 12

HỌC PHÍ

Tổng học phí & phí ký túc xá$42,000
Phí Bảo Hiểm Y Tế    $1,300
Phí Khác$2,500
Tổng phí ước lượng$45,800

THỜI GIAN NHẬP HỌC

Năm học tại Thornton Academy bắt đầu vào tháng 9

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

Thornton Academy yêu cầu nộp chứng chỉ Anh Ngữ TOEFL và SSAT khi đăng ký nhập học. Lớp 9 TOEFL 60. Lớp 10 TOEFL 80. Lớp 11 TOEFL 90. Lớp 12 TOEFL 100

 

 

Share In
Các tin liên quan