North Hennepin Community College

Thành lập năm 1966, North Hennepin Community College là một trong những trường cao đẳng cộng đồng lớn nhất và đa dạng nhất ở Minnisota. Trường là thành viên của hệ thống Minnesota State Colleges and Universities – hệ thống trường lớn thứ 5 ở Mỹ. Trường có hơn 10.000 sinh viên, có hơn 60 chương trình học lấy tín chỉ. Cuộc sống đa dạng tại trường tạo cơ hội cho sinh viên đạt mục tiêu học tập của mình, thành công với nghề nghiệp đã chọn và làm nên sự khác biệt đối với thế giới.


Thông tin chi tiết:
http://www.nhcc.edu/~/media/Departments/AdmissionsOutreach/RoadPiece.ashx

Tên trường: North Hennepin Community College
Loại trường: Trường cao đẳng cộng đồng
Địa chỉ: Brooklyn Park – Hennepin – Minnesota
Website: http://www.nhcc.edu/

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH

Trường không có trung tâm giảng dạy tiếng anh cho các sinh viên quốc tế mà chưa đạt điểm tiếng anh theo yêu cầu của trường. Những sinh viên muốn học trường này có mà chưa đủ điều kiện có thể học tiếng anh tại trung tâm anh ngữ Global Language Institute.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH

North Hennepin Community College cung cấp hơn 60 chương trình đào tạo bằng cao đẳng.

1.    Accounting
2.    Graphics Design
3.    Studio Arts
4.    Web Graphic Design & Programming & E-Commerce
5.    American Sign Language
6.    Business Administration
7.    Business Computer System & Management
8.    Desktop Publishing
9.    E-Commerce
10.    Entrepreneurship
11.    Finance
12.    Management
13.    Marketing
14.    Sales
15.    Application Programming
16.    Computer Science
17.    Game Programming
18.    Internet Programming
19.    .Net Programming
20.    Object-Oriented Programming
21.    Criminal Justice & Law Enforcement
22.    Building Inspection Technology
23.    Construction Management
24.    Public Works
25.    Engineering
26.    English for Speakers of Other Languages
27.    Film & Theatre
28.    Histotechnology
29.    Medical Laboratory Technology
30.    Nursing
31.    Individualized Studies
32.    Liberal Arts
33.    Creative Writing
34.    Emphasis in History
35.    Music
36.    Paralegal
37.    Personal Training
38.    Physical Education
39.    Biology
40.    Chemical Laboratory Assistant
41.    Chemistry
42.    Mathematics
43.    …

Thông tin chi tiết:
http://www.nhcc.edu/academic-programs/degrees-and-certificates

HỌC PHÍ

Học Phí$5,447
Phòng Và Ký Túc Xá$8,913
Phí Sách Vở$1,000
Phí Khác$495
Tổng cộng ước lượng$15,855

Thông tin chi tiết: http://www.nhcc.edu/registration/tuition-payment-information

THỜI GIAN NHẬP HỌC

3 kỳ: Mùa xuân (Tháng 1), Mùa hè (Tháng 5), Mùa Thu (Tháng 8)

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

Chứng chỉ Tiếng Anh:  TOEFL 500, TOEFL cBT 173, TOEFL iBT 61, IELTS 5.0
 

Share In
Các tin liên quan