St. Croix Lutheran Schools

St. Croix Lutheran School là trường trung học dân lập theo tôn giáo Christian tại West St. Paul, Minnesota. St. Croix Lutheran School cung cấp chương trình đào tạo từ cấp lớp 6 đến lớp 12, với quy mô lớp học nhỏ (20 người) và những chương trình dã ngoại, học ngoại khóa khác. St. Croix Lutheran School là một trong những trường giáo sứ có học phí thấp nhất trong tiểu bang Minnesota.


Tên Trường: St. Croix Lutheran School
Loại Trường: Trường Trung Học Dân Lập
Địa chỉ: West St. Paul – Ramsey – Minnesota
Website: http://www.stcroixlutheran.org/

CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ CHUYÊN SÂU

St. Croix Lutheran School cung cấp chương trình đào tạo Anh Ngữ chuyên sâu ESL nhằm giúp các du học sinh có thể nâng cao trình độ Anh Ngữ của bản thân, nhanh chóng thích nghi với môi trường học tập và sinh hoạt văn hóa Mỹ.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH

St. Croix Lutheran School cung cấp chương trình học từ lớp  6 đến lớp 12.

HỌC PHÍ

Học phí$18,200
Phí Ký Túc Xá$8,900
Phí Khác$3,100
Tổng phí ước lượng$30,200

Thông tin chi tiết:
http://www.stcroixlutheran.org/admissions/international-students/tuition-and-fees-international-students

THỜI GIAN NHẬP HỌC

Năm học tại trường bắt đầu từ tháng 9

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

Chứng chỉ Anh Ngữ TOEFL hoặc IELTS không phải là điều kiện đăng ký nhập học của trường. Tuy nhiên, trường sẽ ưu tiên cho các du học sinh có bảng điểm và chứng chỉ Anh Ngữ cao, và trường cũng dựa trên kết quả đó để sắp xếp học sinh vào lớp phù hợp khả năng. 


 

Share In
Các tin liên quan