Dallas Baptist University

Dallas Baptist University là trường đại học dân lập tại Dallas, Texas. Dallas Baptist University cung cấp nhiều chương trình học về nghệ thuật, khoa học, nghiên cứu chuyên nghiệp theo chuẩn mực Thiên Chúa giáo, nhằm đạo tạo những người lãnh đạo tương lai đáng tin cậy, phẩm chất tốt.


Tên trường: Dallas Baptist University
Loại: Trường Đại Học Dân Lập
Địa chỉ: Dallas – Dallas County - Texas

CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ CHUYÊN SÂU:

Trường Dallas Baptist University có cung cấp chương trình Anh Ngữ chuyên sâu ESL cho các du học sinh nhằm đáp ứng đầu vào của trường cũng như nâng cao trình độ Anh ngữ, khả năng giao tiếp, nói viết Tiếng Anh trong môi trường học tập và sinh hoạt.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH BẬC ĐẠI HỌC:

1.    Accounting
2.    Arts
3.    Biblical Studies
4.    Biology
5.    Business Administration
6.    Camp / Sport Leadership
7.    Cell Biology
8.    Christian Ministries
9.    Christian Studies
10.    Church Music
11.    Communication
12.    Computer Information Science
13.    Computer Science
14.    Criminal Justice
15.    English
16.    Enterpreneurship
17.    Environmental Science
18.    Finance
19.    Health Care Management
20.    History
21.    Hotel / Hospitality Management
22.    Interdisciplinary Studies
23.    Kinesiology
24.    Management
25.    Management Information System
26.    Marketing
27.    Mathematics
28.    Music
29.    Natural Science
30.    Philosophy
31.    Piano Performance
32.    Psychology
33.    Sociology
34.    Sport Management
35.    …

 

BẬC THẠC SỸ:

1.    Business
2.    Communication
3.    Counseling
4.    Education
5.    Liberal Arts
6.    Ministry
7.    Professional Development
8.    Dual Master’s Degree
9.    Advanced Certificate

BẬC TIẾN SỸ:

1.    Leadership Studies
2.    Educational Leadership
3.    Higher Education

THỜI GIAN NHẬP HỌC:

4 kỳ:  Mùa Xuân (Tháng 1), Mùa Hè (Tháng 5), Mùa Thu (tháng 9), Mùa đông (Tháng 12)

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC BẬC ĐẠI HỌC:

Chứng Chỉ Anh Ngữ: TOEFL 525, TOEFL iBT 71, TOEFL cBT 173, IELTS 5.5

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC BẬC CAO HỌC:

Chứng Chỉ Anh Ngữ: TOEFL 550, TOEFL iBT 79, TOEFL cBT 213, IETLS 6.0

HỌC PHÍ:

Tuition / Credit Hours
Hè 2014
Thu 2014
Xuân 2015
Bậc đại học$775$775$775
Bậc cao học – thạc sỹ$785$785$785
Bậc cao học – tiến sỹ$795$795$795 

Share In
Các tin liên quan